Документи для вступу

Для вступу до Лозівського професійного ліцею

необхідно подати  такі документи:

Вступники подають документи особисто:

—      заяву про вступ до професійного ліцею, указуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання;

—               документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

—               медичні довідки за формою 086/о – лікарський консультативний висновок для абітурієнтів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, за формою 063/о – карта профілактичних щеплень;

—               6 фотокарток розміром 3×4 см;

—               свідоцтво про народження та паспорт (3 копії);

—               картку фізичної особи платника податків (3 копії);

—               довідки з місця проживання та про склад сім’ї;

—               копії документів, що дають право на пільги (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа або її батьки (для неповнолітніх) надають приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».