ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЦЕНТРУ

1  Статут Лозівського центру професійної освіти Харківської області
2  Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3  Свідоцтво про атестацію
4  Структура та органи управління центру
5  Кадровий склад Лозівського центру професійної освіти Харківської області
6  Освітні програми, що виконуються в закладі
7  Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Лозівському ЦПО
8  Мова освітнього процесу
9  Вакансії
10  Матеріально-технічне забезпечення Лозіського ЦПО
11  Гуртожиток
12  Моніторинг якості освіти
13  Річний звіт про діяльність Лозівського ЦПО
14  Правила прийому на навчання на 2024р.
15  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
16  Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
17  Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість,порядок надання та оплати
18  Правила поведінки здобувача освіти Лозівського ЦПО
19  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в центрі
20  Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)заяв про випадки булінгу (цькуванню)в центрі
21  Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в центрі та відповідальність осіб, причетних до булінгу(цькування)
22  Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
23  Правила призначення та виплати стипендії учням
24  Кошторис і фінансовий звіт
25  Протокол вибору підручників