Навчально-виробнича робота

Навчально-виробнича робота у Лозівському центрі професійної освіти  — це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес в закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.
Основними формами теоретичної підготовки є:

  • різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття ;
  • консультації;виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
  • навчальні екскурсії;
  • інші форми організації навчання.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломноїпрактики і проводиться у кавчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях підприємств, установ та організацій.