Спортивна робота

Організація і зміст фізичного виховання в Лозівському центрі професійної освіти регламентується Законами України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”, «Про професійно-технічну освіту”, «Про фізичну культуру і спорт”, листами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді.

Фізичне виховання в професійно-технічних навчальних закладах є невід`ємною складовою освіти, воно забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково- обгрунтованих знань про здоров`я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров`я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.

        Основними завданнями у фізичному вихованні учнівської молоді у системі освіти є:

  1. Виховання відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної орієнтації на здоровий спосіб життя.
  2. Створення умов для задоволення потреб кожного учня у зміцненні здоров`я, фізичному та духовному розвитку.
  3. Збільшення обсягу рухової активності учнів залежно від психофізіологічної потреби в рухах.
  4. Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання.
  5. Оптимізація управління фізичного виховання учнівської молоді.

        Система організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в Лозівському центрі професійної освіти спрямована на реалізацію основних напрямків Національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті, затвердженої Указом Президента від 17.04.2002, № 347/2002, та Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», затвердженої Указом Президента від 01.09.1998, № 963/98.

     Всі заходи спортивного спрямування організовуються згідно плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів центру на навчальний рік, Положення про проведення обласних щорічних спортивних змагань Спартакіади «Спорт протягом життя» і положення Спартакіади серед учнів ліцеїв та ВНЗ м. Лозова.

    Мета та завдання всіх заходів спрямовані на:

  • Ø     формування в учнів навичок здорового способу життя;
  • Ø     збільшення рухової активності учнів;
  • Ø     активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
  • Ø     залучення до систематичних занять фізкультурою і спортом.

 Основні форми організації фізичної культури в Лозівському центрі професіної освіти: 

 — Уроки фізичної культури 

— Фізкультурно-оздоровчі заходи 

— Позаурочна фізкультурно-оздоровча, спортивно-масова робота 

— Самостійні та додаткові заняття

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в Лозівському центрі професійної освіти