Конкурси

Затверджено:

Наказ директора Лозівського ЦПО
№ 183 від 03.09.2023 р.

_______ Ірина ГОНТАРЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ

щодо організації огляду-конкурсу

«Краща навчальна група
Лозівського центру професійної освіти

Конкурс на кращу навчальну групу Лозівського центру професійної освіти проводиться органом учнівського самоврядування молодіжною громадською організацією «Лідер» та адміністрацією центру з вересня по червень кожного навчального року.

  1. Мета і завдання конкурсу

— удосконалення системи роботи з виховання свідомого громадянина, творчої особистості, набуття молоддю соціального досвіду, культури взаємовідносин;

— виявлення кращого досвіду життєдіяльності та творчих досягнень в навчальних групах;

— створення комфортних умов для кожного здобувача освіти, допомога розкриттю їх творчої індивідуальності;

— підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та активізації виховної роботи;

— подальшого зміцнення навчальної дисципліни, підвищення якості навчального процесу;

— активізації роботи органів учнівського самоврядування;

— підвищення рівня професійної майстерності та компетентності педпрацівників;

— удосконалення педпрацівниками методичного забезпечення виховного процесу;

— аналіз змісту виховної роботи в навчальних групах;

— моніторинг стану та результативності виховної роботи.

  1. Учасники конкурсу

У конкурсі беруть участь учнівські групи І, ІІ, ІІІ курсів та ТН.

  1. Критерії оцінювання огляду-конкурсу

4.1 Успішність здобувачів освіти (визначається: середній бал успішності групи)

4.2 Участь і перемога в обласних олімпіадах.

4.2.1 Участь в олімпіадах — 10 балів за участь одного здобувача освіти.

4.2.2 Перемога в олімпіадах — І місце — 50 балів: II місце — 40 балів; III місце — 30 балів.

4.3 Стан правопорядку в навчальній групі.

4.3.1 Порушення правил внутрішнього розпорядку здобувачем освіти, в тому числі паління на території центру та в гуртожитку) — мінус 2 бали за одне порушення.

4.3.2 Правопорушення здобувачів освіти, за які складено адміністративний протокол — мінус 10 балів за одне правопорушення.

4.3.3 Пропуски занять здобувачами освіти без поважних причин — мінус 1 бал за один прогул (за кожен прогуляний навчальний день).

4.3.5. Злочин, скоєний здобувачем освіти групи (надходження рішення суду) – мінус  50 балів.

4.4 Участь у позаурочних заходах.

4.4.1 Участь здобувачів освіти у громадських, виховних та спортивних заходах центру/міста/області – 1/10/20 балів за участь одного здобувача освіти.

4.4.2 Перемога здобувачів освіти у конкурсах і спортивних змаганнях (І; II; III місця в центрі/районних, міських/ обласних).  І місце – 5/10/20 балів; II місце – 4/8/16 балів: Ш місце – 3/6/12 балів.

4.4.3 Проведення групою ранкової тематичної лінійки – 10 балів;

4.4.4 Проведення групою відкритої виховної години – 10 балів;

4.4.5 Проведення групою позаурочного виховного заходу для здобувачів освіти центру – 10 балів.

  1. Діяльність керівників групи.

5.1 Ведення документації групи ( журналу виховної та позаурочної роботи – 1- 10 балів, плануючої документації – 1-10 балів, соціального паспорта – 1-10 балів).

5.2 Вчасність здавання звітів по групі (1-10 балів).

  1. Організаційний комітет і журі Конкурсу

6.1 Для організації та проведення Конкурсу, підведення його підсумків, нагородження груп-переможців створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет) та журі Конкурсу.

6.2 До складу Оргкомітету та журі входять заступники директора з НВирР, НВихР, НР, методист, соціальний педагог, голова органу учнівського самоврядування «Лідер».

6.3 Персональний склад затверджується наказом директора.

6.4 До повноважень оргкомітету Конкурсу належать:

здійснення організаційної роботи щодо проведення Конкурсу;

оформлення документації щодо проведення Конкурсу;

сприяння інформуванню про результати колективу центру.

  1. Визначення переможців і заохочення

Із загальної кількості позитивно набраних балів відраховується кількість негативних балів результат ділиться на кількість здобувачів освіти у групі. Підсумки підбиваються наприкінці кожного семестру.

Результати проведення огляду-конкурсу висвітлюються на педагогічній раді, ранковій лінійці та на інформаційному стенді.

За результатами конкурсу на кращу групу журі визначає одного переможця з кожного курсу (І,ІІ,ІІІ та ТН) – тобто — кращу групу курсу(за І,ІІ семестри).

Переможець — краща група року визначається за кращі сумарні показники критеріїв оцінювання за весь навчальний рік. Групі присвоюється звання «Краща група року»,  здобувачів освіти групи нагороджуються почесною грамотою, призом.