Самоврядування

Формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення неможливе без широкого залучення учнів до управління справами навчального закладу через діяльність в органах учнівського самоврядування. Саме таким осередком об`єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів  є  в нашому навчальному закладі учнівська організація «Лідер», головним  принципом якої стала  активність і творчість самих учнів через створення таких умов, в яких особистість має можливість  самостійно розмірковувати про  найрізноманітніші життєві проблеми та розв`язувати їх. Самоврядування дає можливість учням вирішувати питання і проблеми, що їх стосуються.

Діловий ритм життя центру, зміцнення свідомої дисципліни, організація змістовного дозвілля, розвиток фізичних та творчих здібностей наших учнів протягом навчального  дня забезпечується завдяки дієвій системі учнівського самоврядування  «Лідер».

16П Вітковський Микита
18П Горецький Іван
22П Коваленко Алевтина
25П Расхожев Ярослав
28П Пожидаєв Микита
32П Гончарова Вікторія
35П Макаров Ілля
38П Хлапонін Сергій

Заступник президента (відокремлений підрозділ м.Первомайський)- Бакай Катерина ( група 32П)

***********************************************************************************************

Учнівське самоврядування Лозівського центру професійної освіти   «Лідер»  працює над темою: «Самовдосконалення, самоствердження, самореалізація та саморозвиток особистості через формування активної життєвої громадської позиції учня.»

Ставить за мету:

 • сформувати активну життєву позицію громадянина України;
 • сформувати ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення, з почуттям відповідальності;
 • розвивати самостійність, працездатність, організаторські вміння, творче мислення;
 • прагнути узгодження й балансу інтересів між учнями і дорослими.

Вирішує завдання:

 • виявити та виховати лідера в колективі;
 • усебічно розвиватися, самовдосконалюватися;
 • сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей;
 • забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів центру.

Основним законом для нинішнього та майбутнього покоління слугує Статут учнівського самоврядування.

Законодавчим органом влади в центрі виступає рада учнівського самоврядування. До її складу входять голови комісій на чолі з лідером центру – Президентом учнівського самоврядування.

Робота здійснюється за такими напрямами:

 • організація дозвілля учнів у центрі;
 • ведення обліку відвідування уроків, стану поведінки учнів у групах;
 • проведення рейду «Урок» щодо підготовки учнів до навчальних занять та співпраця зі старостатом;
 • дотримання режимних моментів, робота з профілактики шкідливих звичок;
 • здійснення тематичного інформування учнів до знаменних дат;
 • організація та проведення заходів щодо здорового способу життя.

Постійно діючими секторами організації є:

 • навчальний сектор, який здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; здійснює рейди-перевірки «Урок», «Урок –перерва», метою яких є виявлення тих учнів, які не готуються до навчальних занять, не мають на уроці письмового приладдя, результати перевірок озвучують  на засідання старостату. Члени навчального сектору беруть  участь у  проведенні предметних  тижнів , допомагають у проведенні олімпіад  та конкурсів.
 • Сектор дисципліни та порядку є дієвим помічником педколективу та адміністрації центру в організації заходів щодо дотримання дисципліни у навчальному закладі, гуртожитку, попередження правопорушень серед учнів; допомагають у проведенні рейдів «Урок»;  приймають активну участь  у проведенні засідань штабу  з профілактики правопорушень, здійснюють контроль  за відвідуванням  учнями навчальних занять.
 • Забезпеченням відкритості та прозорості діяльності організації займається інформаційний сектор, який розвиває творчу співпрацю викладачів та учнів, налагоджує  тісні стосунки з громадськими організаціями міста та області, надає практичну допомогу щодо  естетичного оформлення загальних заходів, конкурсів професійної майстерності, виступає з інформаційними хвилинками на загальних лінійках.

Важливе місце в роботі організації займають  сектори зі спорту та здорового способу життя та санітарний пост . Ці сектори займаються не тільки пропагандою здорового способу життя, їх члени є  безпосередніми організаторами  та учасниками «Козацьких розваг», акції «Зміни цигарку на цукерку», днів здоров’я та туриста, спортивних змагань, Спартакіад та на власному прикладі заохочують  учнів до занять у спортивних секціях.

Участь підлітків в роботі  учнівського самоврядування або в діяльності громадської організації сприяє формуванню громадянської позиції і ціннісного відношення до себе й інших; виявленню та розвиткові організаційних навичок; формування в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності; дозволяє учням підвищити соціальну компетенцію; розвивати соціальні навички поведінки і установок на самостійне ухвалення рішення соціальних проблемних ситуацій.