Соціальні питання

У своїй діяльності педколектив Лозівського центру професійної освіти значну увагу приділяє питанням соціального захисту учнів та створення належних побутових умов для них. Матеріальне забезпечення  та соціальний захист учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства: Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.94 року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» із змінами внесеними згідно з Постановами КМ № 433, 1381, 868); Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 18.08.94 про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією»; (із змінами Постановою Кабінету Міністрів №150 від 15.02.2006 року; Постановою Кабінетів Міністрів України №541 від 05.04.99 року «Про затвердження порядку надання пільгового проїзду…» (Із змінами ПКМ № 1192 від 08.09.2004 року), керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом центру (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора), дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів з охорони дитинства.

Педколектив центру на чолі з відповідальним веде роботу з дітьми пільгових категорій:

забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії центру, сім’ї, служби у справах дітей, центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, ювенальной превенцією та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій — з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

На виконання постанови КМУ «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією» від 18.08.94, ст.. 25 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342 – ІV, п.п. 8, 13 постанови КМУ « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94р. № 226 в ліцеї організовано трьох разове харчування дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні і одноразове (обід) для учнів, які мають піклувальників. Діти даної категорії харчуються 100%.

Організація харчування та виконання санітарних норм постійно перевіряються заступником директора з НВихР Зиковою Т.Б.

Проведення медичних оглядів учнів пільгових категорій здійснюється щорічно згідно графіку. Мед.працівник центру постійно здійснює контроль стану здоров’я та графік проходження медичних оглядів учнів, які знаходяться на диспансерному обліку.

Всі учні з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 100% забезпечені «Єдиними квитками».

Велика увага приділяється питанню безкоштовного оздоровлення учнів пільгового контингенту у період літніх канікул.

Всі випускники  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  працевлаштовуються після закінчення навчального закладу на підприємства та в організації за місцем свого походження.

Соціальний захист та матеріальне забезпечення учнів ведеться згідно діючого законодавства.

Всі учні пільгових категорій забезпечуються стипендією та отримують матеріальну допомогу із стипендіального фонду навчального закладу. Для розгляду питання з призначення стипендії, премії та матеріальної допомоги наказом директора по центру створена стипендіальна комісія, яка у своїй роботі керується положенням про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання учнів Лозівського центру професійної освіти. В наявності накази та протоколи центру щодо матеріального забезпечення учнів.

*************************************************************************************************