РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 17.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Інформатика

Кравченко С.І.

Мультимедійні та гіпертекстові документи

Системи керування вмістом для веб-ресурсів

Он-лайн системи керування вмістом веб-сайтів.

Етапи розробки сайтів.

Створення сайту на сервісі Googleсайти.

С 122.

 

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання:

 

1.Яке призначення он-лайн систем керування вмістом веб-сайтів?

2.Назвіть етапи розробки сайтів.

3.Опишіть створення сайту на сервісі Googleсайти.

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

2

Зарубіжна література

Наконечна В.С.

Роман ХІХ століття

Система образів роману.  Біблійні мотиви

Стор.146-147

1) Охарактеризувати  образи:

а)Раскольнікових,

б) Мармеладових.

2) Дати письмову відповідь «Образи: Свидригайлова, Лужина»

Зарубіжна література, 10 кл.  УОВД «Оріон» 2018

О.О.Ісаєва

Ж.В.Клименко

А.О.Мельник

3

Захист Вітчизни

Гавричков М.В.

Тактична підготовка

Індивідуальні дії солдата

Склад бойової групи. Розподіл обов’язків  (стор.132)

Скласти конспект .

Склад бойових груп. Завдання бойових груп.

Захист Вітчизни, Тернопіль, Астон, 2018

4

Фізкультура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

Легка атлетика

-Спец.вправа бігуна;

- стрибки увисоту;

- розвиток витривалості

Вправи на розвиток витривалості

Захист Вітчизни, Тернопіль, Астон, 2018

5

Економіка галузева

Онишко І.В.

Основні напрями та заходи енергозбереження в будівництві

Енергоефектив-ність у національній економіці

1)Альтернатив-ні джерела енергії.

2) Економія ресурсів.

В пресі знайти приклади впровадження альтернативних джерел енергії

Інтернет-ресурси

6

Математика

Бабич О.П.

Тригонометричні функції

Тригонометричні функції числового  аргументу. Формування зведення. Формування додавання.

Повторення теми «Тригонометричні функції»

1) Опрацювати пр.1-4 стор.132-133

2) Опрацювати пр..1-3 стор.127

3) Дати відповіді на запитання 1-5 стор.132

Математика-13 Г.Бевз, 

§ 10 стор.84

§ 13 стор. 109

§ 17 стор.130

7

 

 

 

 

 

 

 

8