РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 20.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Зарубіжна літ.

Наконечна В.С.

Роман ХІХст.

Поліфонізм. Стиль твору «Злочин і кара».

Стор.146-148

1.Дати відповіді на запитання Стор.146-148

2. Дати відповіді на запитання№5 стор.150

Зарубіжна літ-ра,10 кл. 2018»Оріон»

О.О.Ісаєва

Ж.В.Клименко

О.А.Мельник

2

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні  органічні  сполуки

Хімічні  властивості  альдегідів та застосування.

Реакції відновлення, окислення (якісні реакції).

Добування етаналю.

Застосування альдегідів.

1.Опорний конспект «альдегіди» (продовження).

2.Напишіть рівнянняреакцій за схемою перетворень:

етанетен→етанол→етаналь→етанова кислота

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти;§ 15

3

Фізика

Шапочка Н.О.

Механіка

Контрольна робота

Стр.109

Виконати письмово №1-6 на стр.109

Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін.

Фізика 10 клас, 2018р

4

Зарубіжна літ.

Наконечна В.С.

Роман ХІХст.

Оскар Вайльд «Портрет ДоріанаГрея»

Стор.151-156

1.Короткий конспект біографії

2.Скласти план твору .

Зарубіжна літ-ра,10 кл. 2018»Оріон»

О.О.Ісаєва

Ж.В.Клименко

О.А.Мельник

5

Історія України

Харченко В.Є.

Тема № 4

Встановлення і утвердження тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)

Урок №29.

Форсована індустріалізація

Причини, хід і наслідки форсованої індустріалізації в СРСР. Особливості індустріалізації в Україні.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання: ст.150

Історія України: підручник для 10 кл. /О.Пометун, Н.Гуган. – К., 2018

6

Українська літ.

Семенюк І.О.

Л-ра  ХІХ ст.

І.Франко. «Легенда  про  вічне життя»

Прочитати  твір

Написати  есе: «Життя  прожити – не  поле  перейти…»

Л.Коваленко

Київ. Укр.літ.
10 кл.

Оріон

2018

7

Громад. освіта

Онишко І.В.

Демократичне суспільство та його цінності

Демократія

1) Поняття демократії

2) Принципи демократії

§49-50

Творче завдання: створіть перелік переваг та недоліків демократичної держави

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018р

8

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

86

Легка атлетика

ЗРВ

Спец. вправи

Стрибок у   висоту

 Вправи  на розвиток  стрибучості

 

----