РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 27.03.2020уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія

Задорожна Н.С.

Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь

Поняття про поліпшену штукатурку.

Визначення шарів поліпшеної штукатурки

Опрацювати тему в підручнику.

Скласти таблицю видів звичайної штукатурки.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч

2

Технологія

Задорожна Н.С.

Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь

Види шарів поліпшеної штукатурки.

Ознайомлення з видами поліпшеної штукатурки

Опрацювати конспект.

Заповнити таблицю видів поліпшеної штукатурки.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч

3

Матеріалознавство

Задорожна Н.С.

Властивості розчинів з хімічними домішками

Спеціальні розчинові суміші.

Розчини для спеціальних штукатурок.

Знайти в інтернет ресурсах склади розчинів для спеціальних штукатурок.

Скласти опорний конспект.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч.

Інтернет ресурси

4

Математика

Бабич О.П.

Тригонометричні функції

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс

1. Означення арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса.

2. Властивості аркусів.

1. Опорний конспект:

дати відповідь на запитання 3 на с.142 2. Опрацювати  завдання після означення арксинуса, арккосинуса.

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§18,  с.137-139

5

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

№ 89

Легка атлетика

ЗРВ

Стрибок у   висоту. Розвиток швидкісно-силових якостей.

Вправи  на розвиток  швидкісно-силових якостей.

 

----

6

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Атоми і молекули. Будова атома

Поняття атомів та молекул та їх характеристика

Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником на стр. 118-120

 

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

7

Математика

Бабич О.П.

Тригонометричні функції

Найпростіші тригонометричні рівняння

1. Означення тригонометричних рівнянь.

2. Формули розв’язків найпростіших тригонометричних рівнянь.

1. Опорний конспект:

дати відповідь на запитання 1, 2, 4, 5 на с.142.

2. Записати в зошит таблицю на с. 140. 3. Виконати усно: №651. 4. Розв’язати рівняння: №654; 655.

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§18,  с.137-144

8

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Естери

Загальна і структурна формули.

Систематична номенклатура.

Фізичні властивості.

Гідроліз естерів.

 

1.Опорний конспект «естери».

2.Обчисліть масу кислоти і спирту, з яких було добуто метилпропаноат кількістю речовини 5 моль.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти;§ 17, п.застосовуємо 1,2,3.