РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 31.03.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія штукатурних робіт

Задорожна Н.С.

Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь

Урок№ 10 Улаштування металевих маяків

Визначення способів установки металевих маяків

1.Переглянути відеофільм.

2.Визначіть алгоритм кріплення металевих маяків на вертикальні поверхні.

3. Висновки запишіть в зошит.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч.

Інтернет ресурси.

2

Технологія штукатурних робіт

Задорожна Н.С.

Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь

Урок№11 Способи нанесення набризку

Вибір способу нанесення набризку на різні види поверхонь.

1.Скласти опорний конспект.

2. Запишіть порівняння нанесення набризку на вертикальну поверхню механізованим способом із ручним нанесенням.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч.

Інтернет ресурси.

3

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Основи МКТ будови речовини

Стр 118

Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §18, стр. 118

 

Т.М.Засєкіна,Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Практична  риторика

Самостійна   робота  (есе)

Скласти  план (усно)

Написати есе на  тему: «Що  потрібно  робити, щоб  здійснилась  мрія?» (письмово)

Інтернет - ресурси

https://zno.if.ua/?p=985, https://historyschool.ucoz.ru/load/cikavo/jak_pisati_ese_pam_jatka_uchnju/5-1-0-15

5

Українська література

Семенюк І.О.

Укр. літ.
ХІХ ст.

І.Франко
Новела
«Сойчине крило»
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3783

Прочитати  новелу. Зробити її письмовий аналіз (конспект)

https://zno.if.ua/?p=4614

Характеристика героїв новели ст.147

https://dovidka.biz.ua/soychine-krilo-harakteristika-geroyiv/

Л.Коваленко,

Українська літ. 10 клас,  Київ, Оріон, 2018

6

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Демократичне суспільство та його цінності

Роль політи-чних партій та громад-ських органі-зацій у роз-витку демо-кратії.

1)Роль політич-них партій;

2)Діяльність політичних пар-тій;

3)Громадські організації;

4)Вплив грома-дських орга-нізацій на демо-кратію

Ознайомитись з матеріалом на стр. 101 – 105 параграфа № 20. Дайте письмово відповіді на питання: 1) Що таке політична партія?

2) Що таке громадська організація?

3)Які функції мають політичні організації?

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Жири як представники естерів

Поняття про жири.

Класифікація жирів та їхні відмінності.

Фізичні властивості жирів.

Хімічні властивості жирів.

Біологічна роль жирів.

1.Опорний конспект «жири»

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 18 п.застосовуємо 1,2,3.

 

 

8

Історія України

Харченко В.Є.

Тема № 4

Встановлення і утвердження тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)

Урок №31.

Культ особи Сталіна. Масові репресії. «Великий терор».

1.Формування тоталітарного комуністичного режиму. 2.Політичні процеси 1920-поч.1930-х рр.

3.Масові репресії та «Великий терор». 4.Конституція УРСР 1937р.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання: ст.165-166

Історія України: підручник для 10 кл. /О.Пометун, Н.Гуган. – К., 2018