РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 19.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісніорганічні сполуки

Альдегіди.

Склад і будова молекул альдегідів. Альдегіднахарактеристичнагрупа.

Загальні і структурніформули, систематична номенклатура.фізичнівластиввостіальдегідів.

1.Опорний конспект «альдегіди»

2.Скласти структурну формулу

2,2-диметилпентаналю;

 3-етил-2,3-диметилпентаналь.

3.Напишіть рівнянняреакцій за схемою перетворень:

етанетен→етанол→етаналь→етанова кислота

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти;§ 15

2

Біологія

Онацька І.В.

Обмін речовин і пере-творення енергії.

Нейрогуморальна регуляція процесів мета-болізму.

Нейрогуморальна регуляція процесів обміну речовин.

1.Скласти опорний конспект до 5 питання

§ 21 ст.146

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. Р.Шаламов

3

Українська літ.

Семенюк І.О.

Л-ра  ХІХ ст.

І.Франко.  збірка «Зів*яле  листя»

Опорний  конспект  ст.133-135

Вивч. Вірш  напам*ять  «Чого  являєшся  мені  у  сні»

Л.Коваленко

Київ

Оріон

2018

4

Фізика

Шапочка Н.О.

Механіка

Розв’язання задач

Стр.106-108

Розв’язати самостійно: Впр.16, №3,4

Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін.

Фізика 10 клас, 2018р

5

Фізика

Шапочка Н.О.

Механіка

Розв’язання задач

Стр.106-108

Розв’язати самостійно: Впр.16, №5,6

Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін.

Фізика 10 клас, 2018р

6

Біологія

Онацька І.В.

Обмін речовин і пере-творення енергії.

Узагальнення та систе-матизація знань по темі:

«Обмін речовин і пере-творення енергії».

Повторити матеріал до теми ,користуючись опорним конспектом.

Дати письмові відповіді

на тести ст.148

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. Р.Шаламов

7

 

 

 

 

 

 

 

8