РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 18.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Л.р.№4 «Визначення модуля пружності різних речовин»

Самостійна робота

Розглянути інструкцію щодо виконання л.р. за посиланням www.virtulab.net

Тема «Деформациятел»

Інтернет - мережа

2

Укр..мова

Семенюк І.О.

Практична  риторика

ЗМ. Усний твір  на  тему :  «Моя  улюблена  пора  року»

Впр. 703 (усно)

Параграф 67, впр. 703 (2 завдання ) письмово

Н. Голуб  10 клас. Київ  2018 р.

3

С/г машини

Волошенко О.М.

Тема № 2. Машини для приготування та внесення добрив

Урок № 9. Машини  для внесення рідких       мінеральних добрив.

Машини для внесення рідких комплексних добрив

Машини для внесення рідкого аміаку

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання:

Які є машини для внесення рідких мінеральних добрив?

Як здійснюється процес роботи машин для внесення рідких       мінеральних добрив?

 

Підручник

«Сільськогосподарські машини»

А.Ф. ГоловчукВ.М.Марченко, В.Ф.Орлов

Стор.140-147

4

С/г машини

Волошенко О.М.

Тема № 2. Машини для приготування та внесення добрив

Урок № 10. Машини для внесення органічних добрив.

Машини для внесення твердих органічних добрив

Будова та принцип дії розкидача РУН-15Б

Будова та принцип дії машини
МКУ-2

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання:

Які є машини для внесення органічних добрив?

Як здійснюється процес роботи машин для внесення органічних добрив?

 

 

Підручник

«Сільськогосподарські машини»

Стор.147-156

5

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Розв’язання задач

Стр.198

1)Розглянути на стр.198 приклади розв’язання задач

2)Розв’язати самостійно: Впр.29, №1,2

Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін.

Фізика 10 клас, 2018р

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Створення звітів

Створення звітів

С 102.

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання с. 107

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

7

Біологія

Онацька І.В.

Біологічні основи здо-

рового способу життя.

Контрольна робота №2

Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини.

Підготувати проект на тему: «Основні принци-

пи здорового способу життя».(Реферат,або доповідь,або презента-

ція).

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Укр..мова

Семенюк І.О.

Практична  риторика

Мовна  стійкість  як  ключова  риса  національної  особистості

Опорний  конспект  ст. 5-6

Параграф  1, ст. 5. , питання  1  (письмово)

 

О.Заболотний. ук.мова. 11 клас. «Генеза»2019 р.