РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 23.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Режими монопольного і колективного використання БД

http://ito.vspu.net/ped_prakt_5_kyrs/files/Kovalchyk/Yroku/14.htm

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання :

1.      Як відкрити базу даних в монопольному режимі?

2.      Як відкрити базу даних тільки для читання?

3.      Як здійснюється вибір рівня блокування записів

Навчальний посібник: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. "Організація баз даних у MS Access"

2

Географія

Онацька І.В.

Країни Америки.

Канада.

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з канадою.

1.Опрацювати опорний конспект,виділене записати в зошит.

2.Письмово відповісти на запитання.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

3

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 2

Двигун

Урок № 14.

Будова та принцип дії агрегатів системи мащення

Будова та принцип дії масляного насоса.
Будова та принцип дії фільтрів, центрифуги
Будова та принцип дії масляних радіаторів

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Призначення агрегатів системи мащення.

Складові частини агрегатів системи мащення

Підручник «Трактори», А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П.Строков, стор. 95-103

4

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 2

Двигун

Урок №15. Призначення, схема роботи системи живлення дизельних двигунів

Сумішоутворення і горіння палива в дизелі
Призначення, будова та схема роботи системи живлення дизельних двигунів

 

Скласти опорний конспект
Дайте відповіді на питання.
Яке паливо використовується для дизельних двигунів?
Поясніть принцип дії системи живлення дизельного двигуна

Підручник «Трактори», А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П.Строков, стор. 105-109

5

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема № 6. Обпилювання металу

Урок №11. Обпилювання металів

Призначення обпилювання

Види обпилювальних робіт

Підготовка до обпилювання та прийоми обпилювання

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яке призначення обпилювання?

Які види обпилювальних робіт використовуються при обробці металу?

Послідовність підготовки металу до обпилювання

 

Підручник

«Слюсарні роботи», А.М.Власенко,

стор.80-90

6

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема № 6. Обпилювання металу

Урок №12. Класифікація  напилків

Будова та призначення напилка

Класифiкацiя напилків

Догляд за напилками

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка будова та призначення напилка

Як класифікують напилки

Правила догляду за напилками

 

Підручник

«Слюсарні роботи», А.М.Власенко,

стор.70-79

7

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Розв’язання задач Підготовка до контрольної роботи

Письмова робота

Завдання самостійної роботи виконайте за посиланням

docs.google.com/forms/d/1QYdQW-SrLVGnbV3wkRHYsiZtUE-GydyRqCtQlsmEHaE/edit

Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін.

Фізика 10 клас, 2018р

 

8

С/г машини

Волошенко О.М.

Тема № 3. Посівні та садильні машини

Урок № 12. Зернова рядкова комбінована сівалка. Загальна будова та робочий процес.

Призначення та маркування зернових сівалок

Загальна будова та робочий процес

Скласти опорний конспект.

Дайте відповіді на питання:

Яке призначення зернової сівалки.

Вкажіть марки зернових сівалок

З яких основних вузлів складається зернова сівалка.

Вкажіть технологічний процес роботи зернової сівалки

Підручник

«Сільськогосподарські машини» ,А.Ф.Головчук, В.М.Марченко, В.Ф.Орлов,

Стор.161-175