РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 24.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Гонтаренко І.М.

Нітрогеновмісні органічні сполуки

Хімічні властивості білків(без запису  рівнянь реакцій)

Гідроліз білків.

Денатурація(зсідання) білків.

Кольорові реакції білків.

1.Опорний конспект «білки»(продовження).

2.Біологічна роль амінокислот і білків.

3.Ферменти.

4.Дослідження вченними складу, властивостей і ролі білків.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти;§25,26.

 

2

Математика

Бабич О.П.

Многогранники

Зрізана піраміда

1.Поняття зрізаної піраміди.

2. Елементи зрізаної піраміди.

 

1. Опорний конспект: с.161 –малюнок 145; -поняття зрізаної піраміди.

2. Розв’язати: №669 (ЗНО, 2014), №674 (ЗНО, 2015),

 3. Виконати завдання: №665 с.163

Математика-2019, Г. П. Бевз; §18, с.161, с.159-165

3

Географія

Онацька І.В.

Країни Америки.

Бразилія

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з канадою.

1.Опрацювати опорний конспект,виділене записати в зошит.

2.Письмово відповісти на запитання.

3.Закінчити схему

§ 32 ст.95

 

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

4

Математика

Бабич О.П.

Многогранники

Розв’язання задач

1. Піраміда та її елементи.

2. Правильна піраміда.

1. Опрацювати запитання 1-6, с.161

2. Розв’язати: №661,№664, с.162-163

 

Математика-2019, Г. П. Бевз; §18, с.159-165

5

Хімія

Гонтаренко І.М.

Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери .Реакції полімерізації і поліконденсації.

Синтетичні високомолекулярні речовини.

Полімери.

Реакції полімерізації і поліконденсації

Пластмаси.

Каучуки.

Гума.

1.Опорний конспект «Синтетичні високомолекулярні речовини»

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти;§ 28, 29, 30.

 

6

Українська мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Прикметник. Відмінкові  закінчення  прикметників

 

 

 

Зробити  опорний  конспект  до  теми: записати  в  зошит  таблиці  на  ст23, 25, впр.38, 39 (письмово)

Параграф 5, ст..23-28,

впр. 41 (письмово)

О.Заболот-ний.

Укр.мова. 11  клас, Київ «Генеза»

2019

7

 

 

 

 

 

 

 

8