РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 30.03.2020№ уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Гонтаренко І.М.

Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

Навчальні проекти.

Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

Підготувати навчальний проект на одну із запропонованих тем, користуючись медійними джерелами.

Медійні джерела.

2

Фізична культура

Тимченко В.Я.

Модуль «Гімнастика»

(атлетична)

Розвиток
сили
м’язів тулуба і ніг та гнучкості.

Загальнорозвиваючі вправи з скакалкою.

 

Розвиток сили м’язів тулуба та ніг.

 

Розвиток гнучкості.

Вправи для розвитку сили:
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи
(долоні разом, долоні ширше плечей).
2.
Планка 45 сек. (упор лежачи на передпліччях –  послідовний перехід в упор на руках і зворотньо.)

3. Лежачи на животі підйом рук і ніг вгору (8-10 разів)
4. З положення упор присів ноги нарізно, вистрибування вгору руки в сторони.

5. В положенні сидячи ноги під кутом 90 градусів, різні рухи ногами (одночасно і почергово).
Вправи для м’язів ніг і тазу:
1. З положення стоячи на двох ногах, повільні і швидкі піднімання на носки, на лівій і правій (почергово).
2. Присідання на
одній нозі без опори ( на правій та лівій).

3. Сид кутом (сидячи на полу, руки перед грудьми, ноги зігнуті в колінах підлоги не торкаються) – повороти тулуба вправо, вліво.

4. Лежачи на спині руки вздовж тулуба, колові рухи ногами вліво та вправо.

5. Разножка (в положенні випада вперед зміна положення ніг).

Вправи на розслаблення:
- швидка зміна напруженняі розслаблення;
- хлистоподібні рухи руками за рахунок поворотів тулуба;
- розслаблене «падіння» частин тіла;

-

3

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 2

Двигун

Урок №16. Призначення і будова повітроочисників.

Призначення  системи очищення повітря.

Будова, принцип роботи  повітроочисників

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Які є способи очищення повітря?

Поясніть принцип роботи та будову повітроочисників.

 

Підручник «Трактори» А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П.Строков,  стор.120-123

 

4

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 2

Двигун

Урок № 17. Турбокомпресор. Впускні і випускні трубопроводи. Глушник

Призначення,будова  та принцип дії турбокомпресора.

Призначення,будова  впускних і випускних трубопроводів.

Призначення,будова  та принцип дії глушника.

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яку функцію виконує  турбокомпресор в двигунах.

Як здійснюється процес роботи турбокомпресора

Підручник «Трактори» А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П.Строков,  стор. 123- 127

5

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема № 6. Обпилювання металу

Урок №15.Контрольний перевірочний урок з тем № 1-6

Тестові питання

Інтерактивні вправи

 

Виконати завдання в програмі

learningapps.org

 

за запрошенням

https://learningapps.org/join/msz27x3t

6

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема №7 Свердління. Сутність свердління. Інструменти та пристосування.

Урок №16. Сутність свердління, інструменти, пристосування

Технологія обробки отворів

Сутність свердління

Види отворів і технічні вимоги до них

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

В чому полягає сутність свердління ?

Які ви знаєте види обробки отворів і технічні вимоги до них?

Підручник

«Слюсарні роботи»

Стор.132-135, 121-124

http://obrobka.pp.ua/1377-sutnst-procesu-sverdlnnya.html

7

 

 

 

 

 

 

 

8