РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 16.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Історія України

Кузнецова Н.В.

Україна в роки ІІ світової війни

Практичне заняття

Дослідження документів та матеріалів усної історії про ІІ світову війну.

Підготувати творчий звіт з теми (письмово)
«Матеріали усної історії про ІІ світову війну.»

О.Гісем, О.Мартинюк
Історія України
11 клас
Харків, «Ранок»
2019

2

Інформатика

Кравченко С.І.

Проектування моделі бази даних

Ієрархічна, мережева, та послідовна організація даних

Моделі баз даних.

С 77.

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання:

1.      Назвіть моделі баз даних

2.      Поясніть поняття «зв’язок»

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія громадян і держави в досягненні добробуту

Попит пропозиція, ринкова ціна, конкуренція

Скласти опорний конспект

Письмово відповісти на питання «Переваги та недоліки конкуренції в ринковій економіці?»

Васильків І.Д.
«Громадянська освіта», рівень стандарту, 2018

 

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Морфологічна норма

Відмінкові закінчення іменників

Таблиця ст.154 Впр.551 (письмово)

ст.154 §52
Впр.5512 (письмово)

Н.Голуб
Українська мова
10 клас
Київ. 2018

5

Українська література

Семенюк І.О.

Вступ.
Укр. літ.
1920-1930 рр.

Суспільно-історичні умови розвитку укр. літ. ХХ ст.

Конспект

Письмовий конспект ст.62-65

Українська література
11 клас
Р.Мовчан
Київ 2001 р.

6

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Міжнародні відносини

Практичне заняття № 4 «Міжнародні відносини ІІ пол. ХХ ст.- початку ХХІ ст.: точки перетину інтересів»

-

Письмово виконати практичну роботу пункт 2,3,4 ст.224

І.Щупак
Всесвітня іст.
11 клас
Київ
Оріон 2019

7

Біологія

Онацька І.В.

Репродукція та розвиток

Ембріогенез людини

Скласти опорний конспект на 2,3,4,5 питання

Відповісти на питання на ст.281

Біологія і екологія 10 клас
Р.В.Шаламов

8

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Повторення передачі м’яча знизу, зверху

1.Загальнорозвиваючі вправи, спец. вправи.
2. Повторення техніки передачі м’яча зверху, знизу.

Вправи на розвиток координації та стрибучості.