РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 17.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Читання креслення

Безпальченко Н.Є.

Робочі креслення деталей та ескізи

Умовні позначення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин

1.Умовне зображення зовнішньої та внутрішньої різьб (стр.248, 249, рис.9.37, 9.38).
2. Креслення зубчастого колеса (ст.311, рис.11.30).
3.Умовне зображення пружин (стр.329-330, рис.11.47 а,б)

Законспектувати стр.248, 249, 311, 329-330.

Сидоренко В.К.
Технічне креслення
2005 р.

2

Математика (алгебра)

Лозова Т.Ф.

Логарифмічні функції

Основні властивості логарифмічних функцій

1.Логарифмічна функція.
2. Основні властивості.

 

 

1. Опорний конспект.
2. Розв’язати вправи № 96-98.

Математика
11 клас
Т.Бевз 
ст. 24

3

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Удосконалення передачі м’яча знизу та зверху

1.Загальнорозвиваючі вправи.

2.Удосконалення техніки передачі м’яча

Вправи на розвиток швидкісно-силових якостей.

 

4

Допуски

Безпальченко Н.Є.

Засоби для лінійних вимірювань

Універсальні засоби виміру лінійних розмірів

1.Металеві лінійки ст.248-249, §3.1.1.
2. Кутники §3.1.2, стр. 249-250.
3.Щупи §3.1.2, стр.251-252.

Законспектувати стр.248-252.

Когут М.С.
Взаємозамінність стандартизація та техн. вимірювання

5

Матеріалознавство

Безпальченко Н.Є.

Механічні та технологічні властивості металів і методи їх випробування

ЛПР № 1
Випробування на твердість

1.Методи випробування на твердість (метод Брінелля, метод Роквелла, метод Віккерса) стр.24

Законспектувати і вивчити стр.24 §1.5

Чумак М.Г.
Матеріали та технологія машинобудування

6

Математика (геометрія)

Лозова Т.Ф.

Тіла обертання

Циліндр та його елементи

1.Осьовий переріз.
2.Фігури обертання.

1.Написати конспект.
2.Розвязати вправи №728-731 (усно)
№ 735, 736.

Математика
11 клас
Т.Бевз 
ст. 181

7

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Електричний струм у вакуумі

§13, ст.59-61

Прочитати про електричний струм у вакуумі в електронному додатку за посиланням на ст.62

Т.Засєкіна,
Д.Засєкін
Фізика та астр. 11 клас, 2019 р.

8

Історія України

Кузнецова Н.В.

Україна в роки ІІ світової війни

Узагальнення знань за розділом «Україна в роки ІІ світової війни»

 

1.Виконати письмово завдання ст.246 в окремому зошиті ст.246-247.
2. Підготувати доповідь на тему «Депортація татар і інших народів з Криму».

О.Гісем, О.Мартинюк
Історія України
11 клас
Харків, «Ранок»
2019