РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 23.03.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Обробка конічних та фасонних поверхонь

Способи обробки фасонних поверхонь. Контроль фасонних поверхонь.

1.Способи обробки фасонних поверхонь.(с.93-97)

2. Контроль фасонних поверхонь.(с.92-93)

Законспектувати

с.93-97, с.92-93

 

Підручник  Стискін Г,М,, РевнівцевВ.В, Томошенко М.М, Берізко М.М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.93-97, с.92-93

 

2

Інформатика

Кравченко С.І.

Проектування моделі бази даних

Проектування бази даних. Створення схеми даних

Визначення структури бази даних.

с. 87

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання:

1. Як встановлюються зв’язки ?

2. Як відобразити схему даних ?

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія громадян і держави  в досягненні суспільного добробуту

Економіка домогосподар-ства

1)Домашнє господарство як власник і споживач;

2)Раціональне споживання

3)Права споживачів

Прочитати параграф №39. Письмово виконайте практичні завдання на ст. 194, 196, 197.

Василькв І.Д. Громадянська освіта, 2018 р., рівень станда-рту

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Паралельні  закінчення іменників  чоловічого  роду  давального  відмінка, іменників  знахідного  відмінка; місцевого  відмінка  однини  і  множини

Параграф  63, таблиця

ст. 157 (усно),

впр. 562, 568 (пис.)

Параграф  63, ст.157-159, впр. 569 (письмово)

Н. Голуб

Укр.мова.  10 клас.

Київ

2018 р.

5

Українська література

Семенюк І.О.

Вступ. Українська  література  1920-1930 рр.

Суспільно – історичні  умови  розвитку  української  літератури  ХХ  ст., основні  стильові  напрямки. Теорія  літератури: «розстріля-не  відроджен-ня»

Опорний  конспект
 ст.4-16

Ст. 16, питання  3, 10 (письмово)

Р.Мовчан

Укр.літ. Київ. Ірпінь. 2001 р.

6

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Міжнародні відносини.

Узагальнення знань і тематичне оцінювання за розділом Міжнародні відносини.

-

1.Яка загроза світу існувала в другій половині 1980-х років?
2. Що являє собою «нове політичне мислення»?
3. Проаналізуйте еволюцію радянсько-американських відносин 1980-х роках.
4. Яких позитивних змін пощастило досягти внаслідок реалізації «нового полічтиного мислення»?
5. Визначте нову роль східноєвропейських країн на міжнародній арені в 1990-ті роки.
6. У чому полягає внесок України в поліпшення атмосфери безпеки у світі?

І.Щупак
Всесвітня іст.
11 клас
Київ
Оріон 2019

7

Біологія

Онацька І.В.

Репродукція та розвиток.

Чинники,здатні справля-ти позитивний і негатив-ний вплив на процеси росту та розвитку людини.

1.Вплив шкідливіх звичок, розвитку медицини та нав-колишнього середовища на розвиток людини.

1.Скласти письмово опорний конспект до 4,5 питання

§ 43 ст.285

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. Р.Шаламов

8

Біологія

Онацька І.В.

Репродукція та розвиток.

Узагальнення та систе-матизація знань по темі:

« Репродукція та розви-ток».

Повторити матеріал до теми ,користуючись опорним конспектом.

Дати письмові відповіді

на тести § 46

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. Р.Шаламов