РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 30.03.2020№ уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Вивчення тех.-ки блокування нападаючого удару.

1.Загальнорозвиваючі вправи, спец. вправи волейболіста.
2. Вивчення тех.-ки блокування нападаючого удару .

1. Виконати комплекс загально-розвивальних вправ.

2 Виконати вправи на розвиток координації та стрибучості.

Використовувати інтернет-ресурси,  https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ,

 

https://studopedia.com.ua/1_330199_vpravi-dlya-rozvitku-stribuchosti.html

2

Інформатика

Кравченко С.І.

Проектування моделі бази даних

Створення лінійної бази даних

http://ito.vspu.net/ped_prakt_5_kyrs/files/Harabara/Harabara/files/web_enmk/Excel/Kalend_tem_plan/38.htm#2

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання:

1.       Як створити базу даних ?

2.       Як можнавідсортувати дані?

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Підприємництво

1)Підприємни-цька діяльність;

2) Мета і соці-альна відпові-дальність підприємця

3)Правовий захист бізнесу

Опрацювати матеріал параграфу № 41. На окремих аркушах письмово дайте відповідь на питання: проаналізуйте напрями соціальної відповідальності підприємців, які здійснюють діяльність різних форм власності.

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Відмінювання  іменників  ІІІ  відміни.

Словозаміна іменників

ІV відміни

Параграф 55, 56

Впр.586, 588

(письмово)

.Впр. 587, 597  (усно)

 

Впр. 598 (письмово)

Н. Голуб. Укр.мова.

10 клас. Київ  2018.

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/separation_nouns-declination.html

http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/f3.htm

https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_7/45.html

5

Українська література

Семенюк І.О.

Укр. літ.

1920-1930 рр.

Павло Тичина. Життя  і  творчість.

Зробити  письмово  хронологічну  таблицю  життєвого  і  творчого  шляху  письменника.

ст. 20-29

Стислий  аналіз   збірки  «Сонячні  кларнети» (письмово)

 

http://www.myshared.ru/slide/1063300/

http://www.yuryzavadsky.com/tychyna/sk.html

 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/3237-zbirki-sonyachni-klarneti-tichina-kharakteristika-ta-analiz

Л.Коваленко.

К: Видавничий  дім  «Освіта». Укр.літ.

Рівень  стандарту.

2019 р. (підручник).

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pavlo-tichina-49348.html

 

https://infourok.ru/prezentaciya-z-ukrainskoi-literaturi-na-temu-pavlo-tichina-klas-699399.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NP08Gk1IPw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLga_TMsAPQ

 

6

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Узагальнення курсу

Основні тенденції розвитку світу в другій половині хх —

на початку ххі ст.

1.Основні етапи світового суспільного розвитку в хх — на початку ххi ст..

2.Глобалізація

3.Національні та глобальні виклики

4.Виміри цінностей людського буття в сучасному світі. 5.Толерантність

Запитання й завдання

1.Поясніть значення понять:  (письмово в зошитах)

·         глобалізація

·         глобальні проблеми сучасності,

·         мігранти,

·         толерантність

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-shhupak-2019.pdf

 

https://vseosvita.ua/library/osnovni-tendencii-socialno-ekonomicnih-ta-politicnih-peretvoren-u-drugij-polovini-hh-i-na-pocatku-hhi-st-svitovi-integracijni-ta-globalizacijni-proces-21240.html

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/sshypak-2019-world-history-11-class-standard-level/34.php

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Загальні закономірності формування адаптацій.

1.Загальні закономірності формування адаптацій. 2.Поняття про преадап-тацію та постадаптацію. 3.Властивості адаптацій.

 

1.Прочитати  1 і 2 питання параграфа і скласти опорний конспект.

§ 2 ст. 8

2.Закінчити таблицю

« Властивості адаптацій»

Використайте підручник

§ 2 ст. 10

 

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Фінішна обробка

Методи фінішної обробки на токарних верстатах

1.    Тонке точінні (с.100-101)

2.    Притирання(с.101102)

3.    Полірування (с.102)

Законспектувати

с.100-102

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.100-102