РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 31.03.2020

 



№ уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Читання креслення

Безпальченко Н.Є.

Читання креслень механічних передач

Креслення деталей механічних предач

1.       Загальні відомості про передачі

2.       Типи зубчастих передач

Законспектувати с.304 -306

 

Підручник

Сидоренко В.К. Технічне креслення,2000

https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/profesijna_pidgotovka/tekhnichne_kreslennja/sidorenko_v_k_tekhnichne_kreslennja/34-1-0-98

с304 -309

Рис.11.28

2

Математика

Лозова Т.Ф.

Логарифмічна функція

Розв’язування

вправ

Повторення:

-  способи розв'язування логарифмічних рівнянь;

- визначення логарифмічної нерівності;

- способи розв'язання логарифмічних нерівностей

 

1.   Повторити §4,п.1,2.

2.   Розв'язуємо разом стор.32 (4).

3. Розв'яжіть вправи

стор. 36.

Самостійна робота 1.

Г. Бевз

Математика, 11клас

3

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Вивчення тех.-ки блокування нападаючого удару.

1.Загальнорозвиваючі вправи, спец. вправи волейболіста.
2. Вивчення тех.-ки блокування нападаючого удару .

1. Виконати комплекс загально-розвивальних вправ.

2 Виконати вправи на розвиток координації та стрибучості.

Використовувати інтернет-ресурси,  https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ, https://studopedia.com.ua/1_330199_vpravi-dlya-rozvitku-stribuchosti.html

 

4

Допуски та технічні вимірювання

Безпальченко Н.Є.

Вимірювання відхилень форми, радіального биття деталі та інструменту

Вимірювання деталей мікрометричними інструментами

1.Мікрометри гладкі

2.Мікрометричний глубиномір

3.Мікрометричний нутромір

Законспектувати с.60-71

Допуски, посадки та технічні вимірювання Набродов В.Є

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/

5

Історія України

Кузнецова Н.В.

Україна в повоєнний період.(1945-1953 рр.)

Внутрішньополітична та економічна ситуаці я в УРСР.

1.Умови в яких розпочалася відбудова

2.Відбудова та її особливості в Україні

3. Голод  1946-47 рр.

4. Зміни в демографічній ситуації

Опрацювати  3 (Історія України 11 клас О.Гісем, О.Мартинюк)
Опорний конспект та завдання для дистанційного навчання надано в доданому документі.

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

Опорний конспект

https://drive.google.com/open?id=1MJVOAHPbje8KvU-KJTzsqq6cPcIFFt4F&authuser=0

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na-v-period-povoenno-vidbudovi-124848.html

 

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

 

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-fd8vWVKbU

 

https://naurok.com.ua/test/start/20292

6

Математика

Лозова Т.Ф.

Тіла обертання

Перерізи циліндра і конуса площинами паралельними основі

1. Перерізи циліндра і конуса площинами паралельними основі.

2. Зрізаний конус

1. Повторити §20, 21 стор, 184,193

2. Розв'язати №800, 801

Г. Бевз

Математика, 11клас

Презентація “Тіла обертання”

 

7

Фізика

Шапочка Н.О.

Електро-динаміка

Л.р. № 5

«Визначення електрохімічного еквівалента речовини»

Письмова робота

Розглянути інструкцію до виконання л.р. за посиланням

www.virtulab.Net

Тема: «Принцип действия р-п перехода»

Інтернет мережа

8

Матеріалознавство

Безпальченко Н.Є.

Залізовуглецеві сплави

Діаграма стану

Залізо-вуглець

1.Діаграма стану залізо-вуглець.
(рис.2.8)

2. Структурні складові залізовуглецевих сплавів
(с.37-38)

Законспектувати

§2.4 с.36-39

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

§2.4 с.36-39

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/