РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 07.04.2020уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія штукатурних робіт

Задорожна Н.С.

Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь

Урок №20 Натирання кутів

1.Опорядження лузгів.

2.Натирання

усенків.

3.Натирання фасок.

Скласти конспект.

Дати письмову відповідь на питання.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч.

Інтернет ресурси.

2

Технологія штукатурних робіт

Задорожна Н.С.

Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь

Урок №21 Оштукатурення гладких стовбурів

Способи оштукатурення гладких стовбурів

Скласти конспект.

Дати письмову відповідь на питання.

А.С.Нікуліна, «Штукатурні роботи»2ч.

Інтернет ресурси.

3

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Абсолютна шкала температур

Температура

Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §24

Т.М.Засєкіна,
Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Поняття  норми  в  сучасній  українській  літературній  мові. Орфоепічна  норма

Орфоепічна  помилка. Орфоепічний  словник

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/orfoepiya-v-ukrayinskij-movi-8105/

Параграф 24,

ст.75-77

Виписати  правила  із  впр. 248 (ІІ завдання), впр. 249, 251, 252 (усно)

Параграф 24,

ст.75-77

Впр. 255, 257     (письмово)

Н.Голуб. Укр.мова,

10 клас.Київ. 2018 р.

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/orfoepiya-v-ukrayinskij-movi-8105/

https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/19.html

5

Українська література

Семенюк І.О.

Укр. літ.
ХІХ ст.

Література  рідного  краю. Поети  Харківщини.

https://mykharkov.info/news/kolis-voni-stanut-vidomimi-top-10-molodih-harkivskih-poetiv-150242.html

Користуючись  інтернет – ресурсами  або  іншими   засобами  інформації  відшукайте  письменника – сучасника,  який  жив  або  проживає  на  Харківщині.

Запишіть  у  зошити  його  біографічні  дані  та  стисло  охарактеризуйте  один  із  його  творів.(вірш, поему, оповідання, новелу, роман, повість.)

Інтернет - ресурси

http://rg-zigzag.com.ua/forum/index.php?topic=216.15

Л.Коваленко

Укр..літ.

10 клас.

Київ

«Оріон»

2018

 

6

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Демократичне суспільство та його цінності

Громада

1)Поняття громади;

2)Реалізація та захист грома-дою своїх прав;

3)Вплив грома-дян на розв’яза-ння проблем громади

Опрацювати матеріал параграфу № 22. Скласти опорний конспект.

 

 

 

Васильків І.Д., Громадянська освіта, рівень стандарту,

2018 р.

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Практична робота № 1

Розв'язування експериментальних задач.

1.О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 21.

Опрацювавши  § 11-20, теоретично виконайте роботу і запишіть результати в зошит.

2.Підготуватись до контрольної роботи, переглянувши   § 11-20.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 11-20.

8

Історія України

Харченко В.Є.

Тема № 4

Встановлення і утвердження тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)

Урок № 32.

Практичне заняття «Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя»

1.Яким був пропагандистський ідеал радянської людини.

2. Яким було повсякденне життя радянської людини

Дати відповіді на питання ст.173 174.

Заповнити таблицю ст.174.

 

Історія України: підручник для 10 кл. /О.Пометун, Н.Гуган. – К., 2018