РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 16.04.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Зарубіжна література

Наконечна В.С.

Сучасна література в юнацькому читанні.

Паоло Коельйо. Роман" Алхімік".

ст. 222-229

1. Короткий зміст біографії.
2. Прокоментуйте основні символи твору"Алхімік".

Зарубіжна література, 10 кл.  УОВД «Оріон» 2018

О.О.Ісаєва

Ж.В.Клименко

А.О.Мельник

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Рівняння стану ідеального газу

Стр 138

1)          Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §21

2)          Розв’язати:  впр 20, №1

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Демократичне суспільство та його цінності

Дитячі й мо-лодіжні гро-мадські об’є-днання

1)Дитячі й мо-лодіжні об’єд-нання;

2)Створення молодіжної

громадської  ор-ганізації;

3)Молодіжні соціальні про-екти

 

 

 

Опрацювати матеріал параграфу № 25. Скласти опорний конспект уроку.

Васильків І.Д., Громадянська освіта, рівень стандарту,
2018 р.

 

4

Українська література

Семенюк І.О.

Модерна  українська  проза

М.Коцюбинський.  Життя  і  творчість  письменника

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-mihayla-kocyubinskogo-85267.html

https://www.youtube.com/watch?v=DjoCYaQoNBM

ст. 162-170

Зробити  письмово  хронологічну  таблицю «Життя  і  творчість  письменника»

Прочитати  його  новелу  «Intermezzo»

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3352

https://www.youtube.com/watch?v=REq5264cWN8&vl=ru

Л.Коваленко

Укр..літ.

10 клас.

Київ «Оріон»

2018

https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kotsyubinskij-mikhajlo/3381-analiz-intermezzo-kotsyubinskij

 

5

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Практикум із розв’язання задач.

-

1)                  Розгляньте приклади розв’язання задач(при необхідності занотуйте в індивідуальний зошит),

2)                  Виконайте завдання за посиланням

learningapps.org/6460562

 

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

6

Математика

Бабич О.П.

Перпендику

лярність прямих і площин у просторі

Розв’язання задач і вправ

1.Перпендикулярність  прямих,

прямої  і площини, двох площин у просторі.

2. Відстані та кути в просторі.

1. Дати усні відповіді на запитання

21-34, с.243

« Перевірте себе»

2.Виконати усно: №1001, с.211;  №1104, с.226 №1183; 1184, с.239

3. Розв’язати: №1141, с.233;

№1188, с.240;  №1205, с.241

 

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§27-33,

с.202-239

7

 

 

 

 

 

 

 

8