РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 23.04.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Математика

Бабич О.П.

Перпендику

лярність прямих і площин у просторі

Розв’язання задач і вправ

1.Перпендикулярність  прямих,

прямої  і площини, двох площин

у просторі.

2. Відстані та кути в просторі.

1. Відповісти на запитання:

1,2 с.209;

1-7, с.204;

1-5, с.231;

1-11,с.238

« Перевірте себе»

2.Виконати усно: №1177; 1179, с. 239

3. Розв’язати: №1187; 1189,

с. 239 – 237

 

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§27-32,

с.202-229

2

Математика

Бабич О.П.

Перпендику

лярність прямих і площин у просторі

Контрольна робота

1.Перпендикулярність прямих.

2. Перпендикулярність прямої і площини.

3. Перпендикулярність  площин.

4.Відстані та кути в просторі. 5.Ортогональне проектування.

 

Виконати вправи: №1032, с.216, (початковий рівень);

№1016, с.211, (середній рівень);

№1213, с.241, (достатній рівень); №1124, с.228, (високий рівень)

 

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§27-33,

с.202-235

3

Хімія

Гонтаренко І.М.

Нітрогеновмісні органічні сполуки.

Амінокислоти.

Склад і будова молекул.

Загальні і структурні формули, функціональні групи, систематична номенклатура.

Пептидна група.

Властивості аміноетанової кислоти.

1.Опорний конспект «амінокислоти».

2.Складіть рівняння реакції утворення трипептиду аміноетанової кислоти.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; §24

 

4

Хімія

Гонтаренко І.М.

Нітрогеновмісні органічні сполуки.

Білки як високомолекулярні сполуки.

Визначення білків.

Чотирирівнева організація структури білкових молекул.

1.Опорний конспект «білки»

2.з різних інформаційних джерел дізнайтесь

Я про продукти харчування, що є джерелами незамінних амінокислот і про те, як їх нестача позначається на організмі людини. Результати пошукової роботи запишіть у зошит.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; §25

 

5

Географія

Онацька І.В.

Країни Азії.

 

Індія.

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з канадою.

1.Опрацювати опорний конспект,виділене записати в зошит.

2.Письмово відповісти на запитання.

3.Закінчити схему

§ 22 ст.138

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг Інтернетресурс

6

Основи галузевої економіки і під-приємництва

Онишко І.В.

Раціональне використання електроенергії

 

 

 

 

Відповідаль-не ставлення  до збереже-ння електро-енергії на пі-дприємствах та в будинках громадян

1)Збереження електроенергії на підприєм-ствах;

2)Економія еле-ктроенергії в будинках громадян;

3)Альтернати-вні джерела енергії

Опрацювати матеріали Інтернет ресурсів. Скла-сти опорний конспект уроку, відобразити в ньому способи економії електроенергії в побуті, альтернативні джерела енергії.

 

 

 

 

https://enerhozbuttrans.com.ua/news/energoefektyvnist/zaoshchaduyemo-elektrychnu-energiyu/

https://www.griffin.ua/uk/news/our-news/energozberezhennya:-yak-zrobiti-bud-yake-pidpriemstvo-suchasnishim-i-bagatshim.html

https://ecodevelop.ua/alternativni-dzherela-energiyi/

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8