РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 03.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Математика

Бабич О.П.

Інтеграл та його застосування

Розв’язування вправ

1.Означення первісної.  2.Таблиця первісних.

3. Правила знаходження

первісних.

1.Опрацювати завдання 4, с. 47.

2.Розв’язати:

№224; 225, с. 49-50;

№210, с. 49.

 

 

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§5,  с.45-50

 

2

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Eating out

Українська національна кухня

 

1.Національна кухня України.

2. Харчування в Україні.

 

Скласти доповыдь за темою  Ukrainian Cuisine

О. Карп’юк. Англійська мова 11 клас. Тернопіль . Астон 2019

3

Фізична культура

Тимченко В.Я.

Модуль «Гімнастика»

(атлетична)

Розвиток
сили
м’язів рук,  ніг.

Загальнорозвиваючі вправи з

м’ячем.

Розвиток сили м’язів тулуба та ніг.

 

Розвиток гнучкості.

Загальнорозвиваючі вправи з

м’ячем.

Вправи для розвитку сили:
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи
(долоні трикутником).
2.
Планка 45 сек. (упор лежачи на передпліччях –  послідовний перехід в упор на руках і зворотньо.)

3. Лежачи на животі підйом рук і ніг вгору (8-10 разів)
4. З положення упор присів ноги нарізно, вистрибування вгору руки в сторони.

5. В положенні сидячи ноги під кутом 90 градусів, різні рухи ногами (одночасно і почергово).

Вправи для м’язів ніг і тазу:
1. З положення стоячи на двох ногах, повільні і швидкі піднімання на носки, на лівій і правій (почергово
по 8-10 разів).
2. Присідання на
одній нозі без опори ( на правій та лівій по 8-10 разів).

3. Сид кутом (сидячи на полу, руки перед грудьми, ноги зігнуті в колінах підлоги не торкаються) – повороти тулуба вправо, вліво (8-10 разів).

4. Лежачи на спині руки вздовж тулуба, колові рухи ногами вліво та вправо (8-10 разів).

(Ці чотири вправи виконати в три кола з відпочинком по 2 хв. після кожного кола.)

5. Разножка (в положенні випада вперед зміна положення ніг).


Вправи на розслаблення:
- хлистоподібні рухи руками за рахунок поворотів тулуба;
- розслаблене «падіння» частин тіла;

 

4

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному полі.

1.Робота

2.Потенціал

1)Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §4,5

2)Розв’язати:  впр 4, №1

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

5

Географія

Онацька І.В.

Загальна характеристи-ка Африки

 

Природні умови і ресурси Африки. Населення Африки.

1.Природні умови і ресурси регіону. 2.Населення Африки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення.

 

1.Прочитати параграф і дати письмові відповіді на 2-6 питання до розді-лу «Знаю і вмію обґрунтувати».

§ 33 ст.202

2. Виконати завдання розділу «Шукаю в інтер-неті». § 33 ст.202

 

 

Інтернетресурс

 

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

6

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема №7 Свердління. Сутність свердління. Інструменти та пристосування.

Урок №17. Елементи свердла, класифікація свердел

Класифікація свердел.

Призначення спіральних свердел

Елементи свердла.

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка класифікація свердел?

Яке призначення спіральних свердел та їх будова

Підручник

«Слюсарні роботи», А.М.Власенко,

стор.116-120

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин.

Роль хімії у розв'язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Роль хімії у розв'язанні

сировинної,

енергетичної,

продовольчої проблем,

створенні нових матеріалів.

Користуючись параграфом і додатковими джерелами інформації, складіть схеми: “Роль органічної хімії в розвязанні : а) сировинної; б) енергетичної; в) продовольчої проблем; г) створенні нових матеріалів”

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 34, медійні джерела.

 

8