РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 06.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Гонтаренко І.М.

Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин.

Узагальнення і систематизація знань.

Роль хімії у розв'язанні

сировинної,

енергетичної,

продовольчої проблем,

створенні нових матеріалів.

Захист навчальних проектів за темою попереднього уроку.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 34, медійні джерела.

 

2

Фізична культура

Тимченко В.Я.

Модуль «Гімнастика»

(атлетична)

Розвиток
сили м’язів рук,  ніг.

Загальнорозвиваючі вправи з

гантелями.

Розвиток сили м’язів тулуба та ніг.

 

Розвиток гнучкості.

Загальнорозвиваючі вправи з

гантелями.

Вправи для розвитку сили:
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (долоні трикутником) 11-12 разів.

2. Лежачи на животі підйом рук і ніг вгору (11-12 разів)

3. В положенні сидячи ноги під кутом 90 градусів, різні рухи ногами (одночасно і почергово) 11-12 разів.

(Ці три вправи виконувати в три кола з відпочинком між колами 2 хв.)

Вправи для м’язів ніг і тазу:
1. З положення стоячи на двох ногах, повільні і швидкі піднімання на носки, на лівій і правій (почергово по 8-10 разів).
2. Присідання на одній нозі без опори ( на правій та лівій по 8-10 разів).

3. Сид кутом (сидячи на полу, руки перед грудьми, ноги зігнуті в колінах підлоги не торкаються) – повороти тулуба вправо, вліво (8-10 разів).

4. Лежачи на спині руки вздовж тулуба, колові рухи ногами вліво та вправо (8-10 разів).

5. Планка 50 сек. (упор лежачи на передпліччях –  послідовний перехід в упор на руках і зворотньо.)


Вправи на розслаблення:
- хлистоподібні рухи руками за рахунок поворотів тулуба;
- розслаблене «падіння» частин тіла;

 

3

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 2

Двигун

Урок №19. Паливні насоси високого тиску

Призначення, типи паливних насосів.

Маркування, будова рядних паливних насосів

Маркування, будова  розподільного паливного насосу

 

Скласти опорний конспект.

Дайте відповіді на питання.

В чому принципова різниця розподільного і рядного насосів?

Поясніть схему дії плунжерної пари рядного насоса високого тиску

 

Підручник «Трактори»
А.Ф. Головчук,
В.Ф. Орлов, О.П.Строков,  стор. 127-131, 131-134, 138-139

 

4

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 2

Двигун

Урок №20. Контрольний перевірочний урок

Тестові питання

Інтерактивні вправи

 

Виконати завдання в програмі

learningapps.org

 

за запрошенням

https://learningapps.org/join/msz27x3t

5

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема №7 Свердління. Сутність свердління. Інструменти та пристосування.

Урок №18. Правила загострення спіральних свердел

Геометричні параметри різальної частини свердла

Види і способи загострення свердел

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Які основні геометричні параметри різальної частини свердла?

Які основні види і способи загострення свердел?

 

 

Підручник

«Слюсарні роботи»,

А.М. Власенко,

стор. 143-148

 

6

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема №7 Свердління. Сутність свердління. Інструменти та пристосування.

Урок №19. Встановлення та кріплення свердла і деталі для свердління

Встановлення та кріплення свердла

Встановлення та кріплення  деталей для свердління

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка послідовність встановлення та кріплення свердла?

Яка послідовність встановлення та кріплення  деталей для свердління?

 

Підручник

«Слюсарні роботи»,

А.М. Власенко

стор.126-132

7

 

 

 

 

 

 

 

8