РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 10.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Математика

Бабич О.П.

Многогранники

Розв’язання задач

1.Означення правильних многогранників.

2. Види правильних многогранників.

3. Властивості правильних многогранників.

1. Дати усні відповіді

на запитання

1-3, с. 169.

« Перевірте себе»

2. Опрацювати завдання: (усно)

№694-696, с.170.

3. Розв’язати:

№704; 706, с. 170.
3.Практичне завдання:

№708, с.171.

 

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§19, с.166-171

2

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Eating Out

Відвідування кафе чи ресторану

1. Замовлення страв

2. Підтримання розмови за столом

3. пряма непряма мова

1. Написати  опорний конспект відповідно таблиці  стр. 101 «Build up your grammar» в окремий зошит

2. Впр.4 стр. 102(а)

О. Карп’юк. Англійська мова 11 клас. Тернопіль . Астон 2019

3

Фізична культура

Тимченко В.Я.

Модуль «Волейбол»

Розвиток сили, витривалості і гнучкості

Загальнорозвиваючі вправи без предмета, стрибкові вправи.

Розвиток сили м’язів тулуба , рук та ніг.

Кросовий біг.

ВИКОНАТИ:

 

Загально розвиваючі вправи без предмета.

Махові рухи ногами вліво – вправо, вперед-назад тримаючись за опору.

 

Упор руками на стіні стоячи – відштовхування від стіни долонями (3х10 разів).

В упорі лежачи згинання та розгинання рук на пальцях (3х8 разів).

 

Силові вправи.

1. Упор лежачи ззаду на передпліччях, повороти ніг вправо, вліво (9-10 разів).

2. Підйом тулуба з положення лежачи на спині руки за головою, ноги зігнуті в колінах (12-13 разів).

3. Лежачи на животі, руки вгорі – піднять руки і ноги одночасно (9-10 разів).

4. Присідання на одній нозі з опорою (10 разів).

(Ці чотири вправи виконувати в три кола з відпочинком 2 хв.)

Планка – 1 хв. (упор лежачи на передпліччях, послідовний перехід в упор на руках та зворотньо).

 

Вправи на гнучкість.

https://www.youtube.com/watch?v=g_gD6yGWquw&t=29s

Рівномірний біг до 11 хв.

 

4

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Практикум із розв’язання задач

ст.29-30

1. Розглянути на ст.29-30  приклади розв’язання задач.

2. Розв’язати письмово впр.5 №4,5

 

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

5

Географія

Онацька І.В.

Країни Африки.

ПАР

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з ПАР.

1.Опрацювати опорний конспект,виділене записати в зошит.

2.Письмово відповісти на запитання.

3.Закінчити схему

§ 36 ст.222

Інтернетресурс

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг

6

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема №7 Свердління. Сутність свердління. Інструменти та пристосування.

Урок №20. Свердлильні патрони. Їх призначення та будова

Класифікація свердлильних патронів

Будова свердлильних патронів

Розбирання та збирання патронів

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка класифікують свердлильні патрони?

Яка будова  свердлильних патронів?

Яка послідовність розбирання та збирання патронів?

 

Підручник

«Слюсарні роботи», А.М.Власенко,

стор.129

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD

 

 

 

 

 

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Електронні й графічні електронні формули атомів s-,p-,d-елементів.

Електронна формула атома.

Графічна електронна формула атома.

Особливості будови d-елементів.

1.Скласти електронні й графічні формули атомів елементів Оксиген, Алюміній, Сульфур, Бром, Тітан, Ферум

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти; § 1

8