РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 16.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

КСТО

Волошенко О.М.

Тема №6.

Основні несправності електрообладнання

Урок № 16. Контрольний перевірочний урок

Виконати завдання з теми: «Несправності електрообладнання»

Інтерактивні вправи

«Діаграма пошуку рішень»

Завдання в GoogleClassroom

КСТО група 31

2

С/г машини

Волошенко О.М.

Тема № 5. Машини для хімічного захисту рослин

Урок № 17.  Протруювачі. Призначення, та загальна будова машин для протруювання зерна.

Призначення  машин для протруювання зерна.

Загальна будова самохідних машин для протруювання зерна.

Загальна будова стаціонарних  машин для протруювання зерна.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка загальна будова самохідних машин для протруювання зерна?

Яка загальна будова стаціонарних  машин для протруювання зерна?

Підручник «Сільськогосподарські машини», А.Ф.Головчук, В.М.Марченко, В.Ф.Орлов,

стор.268-2276

3

Захист Вітчизни

Тимченко В.Я.

Розділ ІХ.

Домедична допомога.

Базова підтримка життя.

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів – западання язика, нижньої щелепи, слизу, води тощо – та відкриття верхніх дихальних шляхів (підняти підборіддя та висунути нижню щелепу).

 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ:

 

1. Алгоритм відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів (Порядок рятувальних дій. Прийом Геймліха.).

 

Повторити:

Основні правила та порядок проведення реанімаційних заходів.

 

Підручник «ЗВ» 11 кл..

А.А. Гудима,

с.134-138.

 

Підручник «ЗВ» 10 кл..

В.М. Лелека,

с.34-38.

 

4

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Speaking  about art

Жанри мистецтва

1 Робота зі словником

2. 2-d Conditionals

3. Кіномистецтво

 

записати у словник та перекласти слова стр. 175

О. Карп’юк. Англійська мова 11 клас. Тернопіль . Астон 2019

5

Математика

Бабич О.П.

Тіла  обертання

Циліндр. Перерізи циліндра.

1.Циліндр та його елементи. 2.Використання циліндра.

3. Зображення циліндра.

4. Перерізи циліндра. 5. Основні властивості циліндра.

 

1. Опорний конспект:

а)дати відповідь на запитання 5-8,

с.185, §20

« Перевірте себе»

(записати в зошит); 2. Опрацювати:

а) презентацію на тему «Циліндр»;

б) завдання 1-3 на с.186

3. Виконати усно: №732; 733, с.187

4.Виконати вправу:

№738 739, с.187

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§20,

с.183-187

6

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Практикум із розв’язання задач.

Самостійна робота

1)                  Розгляньте приклади розв"язання задач(при необхідності занотуйте в індивідуальний зошит)

2)                  Виконайте самостійну роботу за посиланям docs.google.com/forms/d/1n1_eslEVxMLNRFOdNXJLRDFZhkyzujRrJxPXcLPdel4/edit

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

7

Українська література

Семенюк І.О.

«Київські  неокласики»

Микола  Зеров.  Життя  і  творчість

http://www.myshared.ru/slide/1204706/

 

 

 

Опорний  конспект  біографії  письменника

http://www.myshared.ru/slide/1086850/

Написати  есе  на  тему: «Різногранний  творчий  шлях  митця»

Л.Коваленко

Українська література,    11 кл.

2019 р. К:Видавничий

дім  «»Освіта»

Інтернет – ресурси

https://www.youtube.com/watch?v=JHx1p92TKrE

8

Зарубіжна література

Наконечна В.С.

Література другої половини ХХ ст - початку ХХІ ст.

Хуліо Кортасар. Оповідання" Менади"

176-184

1.Розкажіть, яким насиченим життям, жив письменник. 2. Як втілені міфологічні образи та сюжети в персонажах і подіях оподаткування Х. Кортасара?

Зарубіжна літ-ра11кл.»
Грамота»

2019

О.Ніколенко

Л.Ковальова

Л.Юлдашева