РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 23.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

КСТО

Волошенко О.М.

Тема №7.

Технічне обслуговування тракторів, комбайнів та сільськогосподарських машин

Урок № 17.Технічне обслуговування тракторів

Види та пеpiодичнicтьтехнiчного обслуговування тpактоpiв

Призначення та зміст технологічних карт обслуговування машин.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Які ви знаєте види технічного обслуговування тpактоpiв?

Яка пеpiодичнicть  проведення технiчного обслуговування тpактоpiв

 


Підручник «Комплексна система технічного обслуговування» А.Ф.Антоненко, Р.М.Недашківський

Стор.131-138

 

2

С/г машини

Волошенко О.М.

Тема № 5. Машини для хімічного захисту рослин

Урок № 18. Обприскувачі. Машин для хімічного захисту рослин

Машини для обприскування

Класифікація обприскувачів

Робочі органи обприскувачів

 

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Як класифікують обприскувачі?

Які ви знаєте робочі органи обприскувачів?

 

 

Підручник «Сільськогосподарські машини», А.Ф.Головчук, В.М.Марченко, В.Ф.Орлов,

стор.276-303

3

КСТО

Волошенко О.М.

Тема №7.

Технічне обслуговування тракторів, комбайнів та сільськогосподарських машин

Урок № 18.Технічне обслуговування комбайнів

Види та пеpiодичнicть технічного обслуговування комбайнів

Призначення та зміст технологічних карт обслуговування комбайнів.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Які види ТО проводять за комбайнами?

Яка періодичність проведення  технічного обслуговування комбайнів?

 

Підручник «Комплексна система технічного обслуговування» А.Ф.Антоненко, Р.М.Недашківський

стор.224-229

4

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 3

Трансмісіятракторів

 

 

Урок №22.Призначення, класифікація та будовазчеплення, принцип дії

Призначення, класифікація муфт зчеплення.

Загальна  будова муфти  зчеплення.

Принцип дії муфти зчеплення

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання:

Яку  роль виконуєзчеплення?

Назвітьдеталіведучої і веденоїчастинизчеплення.

Підручник «Трактори»,

А.Ф. Головчук,

В.Ф. Орлов, О.П.Строков,

стор. 162-166

5

Математика

Бабич О.П.

Тіла  обертання

Розв’язання задач

1.Конус та його елементи.

2. Зображення конуса.

3. Перерізи конуса: осьовий, круговий.

4. Основні властивості конуса.

5. Зрізаний конус та його елементи.

6. Перерізи зрізаного конуса: осьовий, круговий.

7. Розгортка конуса.

8. Площа бічної та повної поверхні конуса.

1. Опорний конспект:

а)дати відповідь на запитання 4 - 5,

с.195, §21

« Перевірте себе»

(записати в зошит); 2. Опрацювати:

завдання 1 - 3,

с. 195 – 196

3. Виконати усно: №777, с.196

4.Виконати вправу:

№790, с.197

5. Практичне завдання:

№806, с. 199

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§21,

с.191- 199

6

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Практикум із розв’язання задач.

Стр 37

Розгляньте приклади розв"язання задач на стр 37 (при необхідності занотуйте в індивідуальний зошит)

Розв’язати письмово впр.6 №1,2

 

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

7

Українська література

Семенюк І.О.

Поетичне  самовираження

Є.Плужник.  Життя  і  творчість. https://www.youtube.com/watch?v=1v3lYKBLtuk

Прочитати  біографію, ст.31-34.

Записати  хронологічну  таблицю  про   життя  і  творчість  письменника

Л.Коваленко.

К: Видавничий  дім  «Освіта». Укр.літ.

Рівень  стандарту.

2019 р. (підручник).

https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-literatura/pluzhnyk-yevgen-pavlovych-18274/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uxejVSxI

 

8

Українська література

Семенюк І.О.

Поетичне  самовираження

Є.Плужник. Поезія.

«Вчись  у  природи  творчого  спокою», «Ніч… а  човен – як срібний  птах!», «Річний  пісок»

Виразне  читання  віршів

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6097,  https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/1319-evgen-pluzhnik-nich-a-choven-yak-sribnij-ptakh,   https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6101

Ст. 31-34, письмовий  аналіз  поезій.

Л.Коваленко.

К: Видавничий  дім  «Освіта». Укр.літ.

Рівень  стандарту.

2019 р. (підручник).

 

Інтернет – ресурси

https://ppt4web.ru/literatura/evgen-pluzhnik.html