РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 28.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Speaking about art

Театральні афіші та програми

1 Present participle  чи Past Participle

2 Пряма непряма мова

Написати  опорний конспект відповідно таблиці  стр. 49 «Build up your grammar» в окремий зошит

 

О. Карп’юк. Англійська мова 11 клас. Тернопіль . Астон 2019

2

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Speaking about art

Жанри мистецтва

1 Робота зі словником

2. 2-d Conditionals

3. Кіномистецтво

 

записати у словник та перекласти слова стр. 175

О. Карп’юк. Англійська мова 11 клас. Тернопіль . Астон 2019

3

Математика

Бабич О.П.

Інтеграл та його застосування

Розв’язування вправ на знаходження інтегралів

1.Означення визначеного інтеграла, його складові частини.  2. Формула Ньютона – Лейбніца.

3. Властивості інтеграла.

1. Дати усні відповіді

на запитання 1-4,

с.59, §7

« Перевірте себе»

2. Опрацювати:

а) презентацію на тему «Визначений інтеграл.Формула Ньютона – Лейбніца»

б) завдання 1 (а; б) с.59-60

3.Виконати вправи:

а) Знайти площу підграфіка функції: № 282, 283, с. 62;

б) Обчисліть інтеграл:

№ 286, с. 62;

в) Доведіть рівність:

№ 290, с. 63

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§7, с.57-63

4

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Закон Ома для повного кола

ЕРС

1)   Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §8

2)   На стр 42 розгляньте приклади розв’язання задач(при необхідності занотуйте до робочого зошита)

 

 

 

 

 

 

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

5

Фізична культура

Тимченко В.Я.

Модуль «Легка атлетика»

Розвиток сили, витривалості і гнучкості

Загальнорозвиваючі вправи без предмета, стрибкові вправи.

Розвиток сили м’язів тулуба , рук та ніг.

Кросовий біг.

ВИКОНАТИ:

 

1. Загально розвиваючі вправи без предмета.

2. Біг з високим підніманням стегна.

 

3. Рухи схресним кроком вліво та вправо.

4. Стрибки в довжину з місця протягом  30 сек.

5. Багатоскоки в випаді з вистрибуванням вгору.

6. Прискорення з низького старту 3х15 м.

7. Біг з ходу 3х20 м.

 

Розвиток сили тулуба.

1. Кік-згинання рук_2.

2. Армійське згинання рук_2.

3.  Згинання рук з колін_2.

4. Приведення ліктів лежачи_2.

5.Підйом ніг з розведенням_2.

6.Книжка_2

(Ці шість вправ виконувати по 15-20 разів в три кола з відпочинком 2-3 хв.)

Планка – 1 хв. (упор лежачи на передпліччях, послідовний перехід в упор на руках та зворотньо).

 

Рівномірний біг до 2000 м.

Вправи на гнучкість.

https://www.youtube.com/watch?v=g_gD6yGWquw&t=29s

 

-----

6

Математика

Бабич О.П.

Інтеграл та його застосування

Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур

1.Означення визначеного інтеграла, його складові частини.  2. Формула Ньютона – Лейбніца.

3. Властивості інтеграла.

4. Формули площ плоских фігур.

1. Опрацювати:

а) презентацію на тему «Застосування інтеграла»(розміщена в Google–класі)

б) приклад на

с. 59, §7;

в) завдання 2,3 с.60

2.Виконати вправи:

№ 294 (а, б) с. 63; № 295 (а, б) с. 64.

3. Установіть відповідність:

№ 291, с. 63.

4. Завдання з ЗНО: № 292, с.63

(ЗНО, 2008)

 

 

 

 

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§7, с.57-63

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Хімічний зв'язок і будова речовини.

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку (на прикладі катіону амонію)

1.Визначення «йон амонія»

2.Визначення донорно-акцепторного зв'язку.

3.Водневий зв'язок.

 

1.Опорний конспект «донорно-акцепторний зв'язок »

2.Порівняйте механізм утворення ковалентних зв'язків у молекулі амоніаку та йоні  амонію. Що в них спільного , а що – відмінного?

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти; § 6

 

8