РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 06.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Удосконалення тех-ки прийому та передачі м’яча через сітку в парах.

1.Загальнорозвиваючі вправи, спец. вправи волейболіста.
2. Удосконалення тех.-ки прийому та передачі м’яча через сітку парах.

1. Виконати комплекс загально-розвивальних вправ.

2. Виконати вправи на розвиток стрибучості.

3.Переглянути відео.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,  https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw, https://www.youtube.com/watch?v=X-GJxV1U4Q8

2

Інформатика

Кравченко С.І.

Проектування моделі бази даних

Урок узагальнення і систематизації знань

-

Пройти тестування за посиланням:

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/nformatika-rven-standarty-pdrychnik-dlya-10-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-bondarenko-o-o-lastovetskiyi-v-v-pilipchyk-o-p-shestopalov-a/9924-rozdl-3-sistemi-keryvannya-bazami-danih/test-21-proektyvannya-bazi-danih

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія громадян і

держави в до-сягненні сус-пільного до-бробуту

Ринок праці

1)Роботодавці і наймані праців-ники;

2)Поняття про-фесії, спеціаль-ності, каліфі-кації праців-ника;

3)Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати матеріал параграфу № 42. Письмово виконайте практичне  завдання  на стр.207,  проаналізуйте попит на ринку праці  у вашій місцевості і складіть резюме уявного пре-тендента на отримання роботи.

Васильків І.Д., Громадянська освіта, рівень стандарту,

2018 р.

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Особливості  кличного  відмінка. Творення  й  відмінювання  чоловічих  та  жіночих  імен  по  батькові

Параграф 
57, 58

Впр. 598   (усно)

Впр.  608, 620  (таблиці  записати  в  зошити).

 

Впр. 607, 625, 630

(письмово)

 

Н. Голуб. Укр.мова.

10 клас. Київ  2018.

https://webpen.com.ua/pages/linguistic_norm/vocative_form.html

 

https://znoclub.com/mova-ta-literatura/554-vzhivannya-klichnogo-vidminka.html

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/creation_surname.html

5

Українська література

Семенюк І.О.

Укр.літ.

1920-1930 рр.

Павло  Тичина. Поезія.

 

 

Аналіз  віршів

«О, панно,  Інно…», «Ви  знаєте, як  липи  шелестять...»

https://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/3241-o-panno-inno-analiz-virsha

 

https://zno.if.ua/?p=2586

Ст.20-29 (стислий,  письмовий  конспект), вивчити  вірш  напам’ять «Ви  знаєте, як  липи  шелестять…»

Л.Коваленко.

К: Видавничий  дім  «Освіта». Укр.літ.

Рівень  стандарту.

2019 р. (підручник).

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=377

 

https://promovu.in.ua/o-panno-inno/

6

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

"Повсякденне життя і культура в другій пол.ХХ-на поч. ХХІ ст."

Основні напрямки НТР у другій половині ХХ ст. Розвиток науки

1.Загальна характеристика напрямів розвитку культури в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

2. НТР. Розвиток науки і освіти

3. Розвиток освіти

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2.Складіть таблицю «Основні наукові досягнення в другій половині ХХ ст.».

 

Опорний конспект

https://drive.google.com/file/d/1mbLavMOm4KrIjKGfXymVn_lN6zHtA7l5/view?usp=drive_web&authuser=0

Підручник

https://pidruchnyk.com.ua/444-vsesvtnya-storya-schupak-11-klas.html

Відео

https://withinua.ru/rizne/55022-naukovo-tehnichna-revoljucija-sutnist-i.html

 

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації.

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.

1.Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.

2.Стратегії адаптацій організмів.

 

1.Прочитати параграф і виконати завдання для самоконтролю § 3 ст.14

 

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Способи обробки циліндричних отворів

Основні види браку під час обробки отворів. Способи перевірки якості обробки отворів

1.Основні види браку під час обробки отворів. 2.Способи перевірки якості обробки отворів

Законспектувати

с.308-309, с.316, с.323, с.52-54

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.308-309, с.316, с.323, с.52-54