РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 10.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Онацька І.В.

Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів

Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів

1.Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної проблеми.

2.Роль органічної хімії в розв’язанні енергетичної

І продовольчої проблем.

1.Скласти опорний конспект до 1 та 2 питань,
користуючись підручником

§ 34ст.193.

Підручник

Хімія 11 кл.  О.Г.Ярошенко

2

Зарубіжна літ.

Наконечна В.С.

-

-

-

-

-

3

Захист Вітчизни

Савін О.В.

Вогнева підготовка

Ручні осколкові гранати та поводження з ними.

Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат.

1.Прочитати параграф.

2.Законспектувати основні тези про ручні осколкові гранати..

3.Перегляд відео.

Використовувати інтернет-ресурси,

Google Classroom ,

електронний підручник

Захист Вітчизни, Тернопіль,

Астон 2019, §3,стор.24,

https://www.youtube.com/watch?v=iHGl3tqzfa0

 

4

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації.

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.

1.Поняття про екологічно пластичні види.

2. Поняття про екологічно непластичні види.

3.Поняття про адаптивну радіацію.

1.Виконати самостійну роботу з таблицею: «Адаптивний потен-ціал». § 4 ст.17

2. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для само-контролю» § 4 ст. 17

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

5

Технології

Петченко Л.В.

Техніки декоративно-ужиткового мистецтва

Навчальний модуль Використання технік ужитково-декоративного мистецтво

 

Ознайомитися та записати в зошит:

1.   Історичний аспект походження технік ужитково-декоративного мистецтво

2.   Головне завдання ужитково-декоративного мистецтва

3.   Види декоративно-прикладного мистецтва.

4.    

https://portfel.info/load/10_klas/tekhnologiji/tutashinskij_2018_rik/150-1-0-25836 Туташинський В., Кірютченкова І. Технології (рівень стандарту) : підручник для 10 класу. ст 34-36

 

6

Географія

Онацька І.В.

Географічний простір.

Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа».

1.Функціонально-компонентний склад світосистеми: демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культур-на, політична підсистеми.

2.Географічний простір, його системоутворювальна роль  та характеристик-ки

1.Дати письмові відповіді до розділу «Знаю і вмію обґрунтувати».

§ 19 ст.126

2. Виконати завдання розділу «Шукаю в інтер-неті». § 19 ст.126

 

Інтернет ресурс

 

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг

7

 

 

 

 

 

 

 

8