РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 13.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Передачі м’яча в поєднанні з іншими тех.прийомами.

1.Загальнорозвиваючі вправи сидячи, спец. вправи волейболіста.
2.Передачі м’яча в русі, в стрибку, за спину і т.і.

1. Виконати загально-розвивальні вправи сидячи.

2. Виконати вправи на розвиток стрибучості.

3. Переглянути відео.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://infopedia.su/6xa9b6.html,

https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw,

https://www.youtube.com/watch?v=5z9ls_8ukrQ

2

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

"Повсякденне життя і культура в другій пол.ХХ-на поч. ХХІ ст."

« Наука у другій половині ХХ —
на початку ХХІ ст.»

-

1.Опрацювати параграф 33 (І.Щупак Всесвітня історія 11 клас. Оріон 2019) пункт 1-3

2. Зробити Опорний конспект.

3. Підготувати відповіді на запитання № 2-10 на ст.244

Підручник

 

https://pidruchnyk.com.ua/444-vsesvtnya-storya-schupak-11-klas.html

 

Відео

https://www.youtube.com/watch?v=zyAgp1bvlkg

 

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ilon-mask-zapustil-v-kosmos-samuju-moschnuju-v-m-351982/

 

Опорний конспект

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3188

 

https://drive.google.com/open?id=19wwMDq3YZIMFwR_Hz-8g2pBVG-1wx-6n&authuser=0

 

3

Громадянська освіта

 

Онишко І.В.

Взаємодія гро-мадян і держа-ви в досягнен-ні суспільного добробуту

Лобіювання інтересів

Поняття лобізму

 

 

 

Прочитайте матеріал  параграфу №  43.1 на стр.210 – 211. Дайте письмову відповідь на питання: які основні форми лобістської діяль-ності?

Васильків І.Д., Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018 р.

 

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Практична  риторика

Контрольна  робота  (есе)

 

Скласти  план (усно)

Написати есе на  тему: «Що  потрібно  робити, щоб  здійснилась  мрія?» (письмово)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ese-yak-zhanr-vilnih-lyudey-72846.html

https://200baliv.org/pages/yak_pisati_tvir-rozdum_zno_na_maksimalnu_kilkist_baliv

Інтернет - ресурси

https://zno.if.ua/?p=985, https://historyschool.ucoz.ru/load/cikavo/jak_pisati_ese_pam_jatka_uchnju/5-1-0-15

https://vseosvita.ua/library/kontrolne-ese-10-klas-91092.html

5

Українська література

Семенюк І.О.

Література ХІХ століття

Авангардні тенденції в українській поезії. М.Семенко

Хронологічна таблиця біографії письменника

Ст. 12-15

Скласти таблицю «Авангардні тенденції в українській літературі»

 

Л.Коваленко

Українська література,  
11 кл., 2019 р. К:Видавничий

дім  «»Освіта»

Інтернет – ресурси https://vseosvita.ua/library/msemenko-a-hocu-kozen-den-vse-sliv-novih-avangardni-tendencii-v-ukrainskij-poezii-10418.html

https://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2681-ukrajinskij-poetichnij-avangard-kintsya-xx-st

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Початок роботи з СУБД Access

Початок роботи з СУБД Access

с. 79

Скласти опорний конспект.

Виконати завдання на с. 81

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

1.Життєві форми рослин як адаптації до середовища мешкання.

2. Життєві форми тварин як адаптації до середовища мешкання

1.Виконати самостійну роботу з таблицею: «Дерева як життєва форма рослин». § 5 ст.19

2. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для само-контролю» § 5 ст. 19

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Обробка різьбових поверхонь різцем

ЛПР№1

Розрахунок змінних зубчастих коліс для нарізання однозахідних різьб, вибір режимів різання.

1.Вивчити схему налаштування токарно-гвинторізного верстата на нарізання різьби різцем

2. Вивчити послідовність добору змінних зубчастих коліс

3.Виконати завдання та написати висновок

Згідно інструкційної картки виконати лабораторну роботу( див. Google Клас), повторити с.181-186

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.181-186.