РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 21.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Історія України

Кузнецова Н.В.

Україна в повоєнний період.

Історія рідного краю 1945-1953 рр.

-

Підготувати повідомлення (письмово):

- «Відбудова Лозівщини після ІІ світової війни»

Підручник

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

 

Відео

 

https://www.youtube.com/watch?v=Il_O18KImFI

 

2

Математика

Лозова Т.Ф.

Тіла обертання

Розв'язування вправ

1. Повторення:

- розміщення кулі і площини у просторі;

- дотична до кулі та її властивостіі.

2. Розв'яування вправ

1. Повторити:

22, стор. 200.

2. Розв'яжіть вправи

№ 820, 821

Г. Бевз

Математика, 11клас https://pidruchnyk.com.ua/453-matematika-bevz-11-klas.html

Презентація "Тіла обертання"

3

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Тактика гри в нападі та захисті.

1.Загальнорозвиваючі вправи сидячи, спец. вправи волейболіста.
2.Тактичні дії під час гри в нападі та захисті.

1. Виконати загально-розвивальні вправи сидячи.

2. Виконати вправи на розвиток стрибучості.

3. Переглянути відео.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=Z5LLncnUmG8,

https://www.youtube.com/watch?v=DyVRG9NTPiA,

https://www.youtube.com/watch?v=5z9ls_8ukrQ

 

 

 

 

4

Допуски та технічні вимірювання

Безпальченко Н.Є.

Застосування контрольно-вимірювального інструменту

Засоби вимірювання

1.Класифікація засобів вимірювання

2.Загальна структура засобів вимірювань

Законспектувати §1.6 с.29

 

підручник

Допуски, посадки та технічні вимірювання Набродов В.Є

§1.6 с.29

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/

5

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції

Стр 73

1)Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §16

2)Розв’язати:  впр 13, №1

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

6

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

1.Складники екологічних ніш.

2.Суть параметрів еколо-гічної ніші.

3.Правила,що характери-зують екологічні ніші.

1. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю» § 7 ст. 23

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

7

Українська література

Семенюк І.О.

«Київські  неокласики»

Микола  Зеров.  Життя  і  творчість

http://www.myshared.ru/slide/1204706/

 

 

 

Опорний  конспект  біографії  письменника

http://www.myshared.ru/slide/1086850/

Написати  есе  на  тему: «Різногранний  творчий  шлях  митця»

Л.Коваленко

Українська література,    11 кл.

2019 р. К:Видавничий

дім  «»Освіта»

Інтернет – ресурси

https://www.youtube.com/watch?v=JHx1p92TKrE

8