РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 27.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Контрольний залік

1.Загальнорозвиваючі вправи в колі, спец. вправи волейболіста.
2.Контрольний залік.

1. Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Виконати вправи на розвиток сили.

3. Переглянути відео.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=Z5LLncnUmG8,

https://www.youtube.com/watch?v=DyVRG9NTPiA,

2

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Розділ 6 "Повсякденне життя і культура в другій пол.ХХ-на поч. ХХІ ст."

« Розвиток літератури і мистецтва:
домінуючі тенденції. Спорту другій половині хх —
на початку ххі ст.»

-

1.Опрацювати параграф 33 (І.Щупак Всесвітня історія 11 клас. Оріон 2019) пункт 4-7
2.З опорного конспекту записати все виділене жовтим кольором в зошит з обов'язковим вказання дати та теми уроку.
3. Підготувати відповіді на запитання № 2-10 на ст.244

 

Підручник

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

 

Відео

https://ppt-online.org/84634

 

https://ppt-online.org/12365

 

 

Презентація

 

https://drive.google.com/open?id=1Qe7e0_RK0lOB7IyYfNfhHeSWttAb_cpc&authuser=0

 

https://ppt-online.org/93416

 

 

 

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія гро-мадян і держа-ви в досягнен-ні суспільного добробуту

Корупція. Шляхи подо-лання кору-пції.

1)Поняття кору-пції;

2)Причини та наслідки кору-пції в економіці та політиці;

3)Шляхи подо-лання корупції

 

Опрацюйте матеріал параграфу № 43. Запишіть в зошити таблицю на стр. 213. Відшукайте публікації періодичних та Іінтернет-видань щодо боротьби з корупцією. Проаналізуйте які методи боротьби із нею використано.

Васильків І.Д.

Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018 р.

 

4

Українська мова

Семенюк І.О.

Практична  риторика

Самостійна  робота (тестування)

Письмово  виконати  тести  (Впр. 642),

Впр. 643 (письмово)

Н. Голуб

Укр.мова.

10 клас. Київ

2018 р.

5

Захист Вітчизни

Савін О.В.

Тактична підготовка

Дії солдата у складі бойових груп.

Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи.

1.Прочитати параграф.

2.Відповісти на питання в зошит.

 

Використовувати інтернет-ресурси,

Google Classroom ,

електронний підручник

Захист Вітчизни, Тернопіль,

Астон 2019, §6,стор.36

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Робота в СУБД. Створення форм.

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-access-5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b

 

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання на

1.                  Що таке форма ?

2.                  Назвіть способи створення форм.

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації.

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

 

1.Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію).

2. Механізми формування коадаптацій.

1.Виконати самостійну роботу з таблицею на зіставлення «Форми кое-волюції»  § 7 ст.25

2. Дати письмово відповіді на запитання  до розділу під заголов-ком  «Завдання для само-контролю» § 7 ст. 26

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Будова  і принцип дії фрезерних верстатів

Класифікація, основні вузли і механізми фрезерних верстатів

1.Класифікація фрезерних верстатів

2.Основні вузли і механізми фрезерних верстатів.

 

Законспектувати с.339-340,

Виконати сам.роботу(див. Google Клас),

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.339-340