РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (І курс) на 08.05.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Is the Earth in Danger?

Контроль читання

1.Перевірка знань умінь та навичок читання

1 ПовторитиPresent Continious

(Active)

Англійська Мова

Посібник    різнорівневих завдань

для рейтингового оцінювання

навчальних досягнень учнів

за підсумками семестрових контрольних робіт

 

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Навчальний проект

Творча робота

Обрати одну із запропонованих вам тематику проекту та  виконати в будь якій довільній формі (доповідь, реферат, презентація)

1) Вітчизняні та зарубіжні фізики, які зробили вагомий внесок у розвиток учення про теплоту

2) Сучасні знання про будову речовини у розвитку техніки та технологій

Інтернет мережа

3

Укр. мова

Семенюк І.О.

Поняття  норми  в  сучасній  українській  літературній  мові. Орфоепічна  норма

Апостроф.  Позначення  м’якості  приголосних

http://shkolyar.in.ua/pravyla-vjyvannya-apostrofiv

Параграф 32,  ст. 97-99.

Виписати в  зошити  таблиці   на  ст.98, 99.

Впр. 333, 334, 338 (усно)

Параграф 32,  ст. 97-99.

Впр. 341,344, 345. (письмово)

Н.Голуб. Укр.мова,

10 клас. Київ. 2018 р.

https://www.youtube.com/watch?v=KpEagwi6qF4

4

Укр. література

Семенюк І.О.

Повторення  вивченого

Узагальнення  та  систематизація  вивченого

 

Повторити  вивчений  матеріал

 

Написати  письмово  есе  на  тему : «Мій  улюблений  письменник»

https://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=1753

Л.Коваленко

Укр..літ. 10 клас.

Київ «Оріон»

2018

Інтернет - ресурси

https://sites.google.com/site/mijulublenijpismennik/

 

 

 

 

5

Укр. мова

Семенюк І.О.

Поняття  норми  в  сучасній  українській  літературній  мові. Орфоепічна  норма

Узагальнення  та  систематизація  вивченого

 

Повторити  вивчений  матеріал

Впр. 246 (усно), питання  1, 2, 3 письмово

Впр. 346 (письмово) на ст. 74

Н.Голуб. Укр.мова,

10 клас. Київ. 2018 р.

https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q

6

-

-

-

-

-

-

-

7

Географія

Онацька І.В.

Загальна характери-тика Америки

Природні умови і ресур-си регіону. Населення Америки.

1. Природні умови і ресур-си Америки.

2. Населення Америки.

Дати письмову відповідь на запитання

§ 27 ст. 160

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

8