РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 05.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Слюсарна справа

Волошенко О.М.

Тема № 8. Різьби, їх призначення та елементи. Інструмент для нарізання різьби. Технологія нарізання різьб

Урок №27. Інструмент для нарізання внутрішньої різьби, його конструкція

Призначення, будова мітчика

Класифікація інструменту для нарізання внутрішньої різьби.

Мітчики  для нарізування різьби

Скласти опорний конспект.

Дайте відповіді на питання:

Яке призначення та будова мітчика?

Як класифікуютьінструмент для нарізання внутрішньої різьби?

 

Підручник

«Слюсарні роботи»,

А.М. Власенко

стор.170-176

2

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Speaking  about art

Кіномистецтво

1 Улюблений фільм

2. 2-d Conditionals

3. Блокбастери

 

Впр.1(а)  стр 186

О. Карп’юк. Англійська мова 11 клас. Тернопіль . Астон 2019

3

Основи слюсарної справи

Волошенко О.М.

Тема № 1.

Основи матеріалознавства

Урок № 3   Класифікація чавунів. Маркування.

Класифікація чавунів. Маркування чавунів

Скласти кластер на тему: «Класифікація чавунів»

Розшифруйте марку чавунів

ЧЮ22Ш; ВЧ45;  СЧ10; КЧ35-10

 

Підручник «Комплексна система технічного обслуговування» А.Ф.Антоненко, Р.М.Недашківський

стор.23-27

4

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Розв’язання задач

Стр 37

Розгляньте приклади розв’язання задач на стр 37 (при необхідності занотуйте в індивідуальний зошит)

Розв’язати письмово впр.6 №1,2

Т.М.Засєкіна,
Д.О.Засєкін
Фізика 10 клас, 2018 р.

5

Хімія

Гонтаренко І.М.

Хімічний зв'язок і будова речовини.

Кристалічний і аморфний стан твердих речовин.

Кристалічний стан твердих речовин.

Аморфний стан речовин.

1.Користуючись різними інформаційними джерелами, підготуйте лепбук на тему “Використання кристалів й аморфних речовин сьогодні й в майбутньому”

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти; § 7, інформаційні джерела.

6

Математика

Бабич О.П.

Тіла  обертання

Розв’язання задач

1.Властивості геометричних тіл.

2. Комбінації  геометричних тіл.

3. Вписані й описані тіла.

 

 

1. Опорний конспект:

дати відповідь на запитання 1 - 4

с. 209, §23

« Перевірте себе»

(записати в зошит); 2. Опрацювати:

завдання 1, 2

на с. 210

3. Виконати усно: № 857; 860 на с. 211

4.Виконати вправу:

№ 863; 865 с. 211, № 869, с. 212.

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§20 - 23,

с. 181 - 212

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Хімічний зв'язок і будова речовини.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Властивості йонних кристалів.

Металічні кристалічні гратки.

1.Користуючись текстом параграфа і малюнками кристалічних граток, установіть, що спільного та чим відрізняються між собою атомні, молекулярні, металічні та йонні гратки.

2.Кухонна сіль має йонні кристалічні гратки. Пригадайте фізичні властивості цієї речовини.

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти; § 7.

 

8