РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІ курс) на 30.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

КСТО

Волошенко О.М.

Тема №8. Приймання машин на ремонт. Розбирання і складання.

Урок №21. Розбирання і складання машин

Послідовність операцій розбирання машин

Послідовність складання машин

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка послідовність розбирання машин?

Яка послідовність складання машин?

 

Підручник «Комплексна система технічного обслуговування» А.Ф.Антоненко, Р.М.Недашківський

стор.232-236

2

С/г машини

Волошенко О.М.

Тема № 6.  Машини для  збирання соломи і заготівлі трав на сіно

Урок № 19.  Косарки. Граблі.  Призначення, класифікація, загальна будова машин для  заготівлі трав на сіно.

Призначення, класифікація, машин для  заготівлі трав на сіно.

Призначення, загальна будова машин для  заготівлі трав на сіно.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка класифікація, машин для  заготівлі трав на сіно?

Яке призначення, загальна будова машин для  заготівлі трав на сіно?

Підручник «Сільськогосподарські машини», А.Ф.Головчук, В.М.Марченко, В.Ф.Орлов,

стор.329-351

3

КСТО

Волошенко О.М.

Тема № 9. Ремонт тракторів, с/г машин і комбайнів

Урок №22. Технологічний процес ремонту тракторів та с/г машин

Технологічний процес ремонту тракторів Технологічний процес ремонту с/г машин

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яка послідовність

технологічного процесу ремонту тракторів?

Яка послідовність

технологічного процесу ремонту с/г машин?

Підручник «Комплексна система технічного обслуговування» А.Ф.Антоненко, Р.М.Недашківський

стор. 232-238

4

Трактори

Волошенко О.М.

Тема № 3

Трансмісія тракторів

 

 

Урок № 25. Призначення, будова проміжних з’єднань та карданних передач

Призначення, будова проміжних з’єднань

 

Призначення, будова карданних передач

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання

Яке призначення проміжних з’єднань та карданних передач?

Яка будова проміжних з’єднань?

Яка будова карданних передач?

Підручник «Трактори», А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П.Строков, стор. 188-191

 

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ,

частина ІІ

Електронний підручник

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/5/5_4.htm

5

Математика

Бабич О.П.

Інтеграл та його застосування

Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур

1.Означення визначеного інтеграла, його складові частини.  2. Формула Ньютона – Лейбніца.

3. Властивості інтеграла.

4. Формули площ плоских фігур.

1. Опрацювати: (усно)

а) презентацію на тему «Застосування інтеграла» (розміщена в Googleкласі)

б) приклад на

с. 59, §7;

в) завдання 2,3 с.60

2.Виконати вправи:

№ 294 (в, г) с. 63;

№ 295 (в, г) с. 64; № 296 (а) с. 64.

3. Завдання з ЗНО: № 293 (1,2), с.63

(ЗНО, 2009)

 

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§7, с.57-64

6

Фізика/астрономія

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Робота та потужність електричного струму

Робота

Потужність

1)          Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §9

2)          На стр 45 розгляньте приклади розв’язання задач(при необхідності занотуйте до робочого зошита)

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

7

Укр. літ.

Семенюк І.О.

Прозове  розмаїття

Микола  Хвильовий. Новела  «Я (Романтика)»

https://teachua.com/ukr-lit/2654-prezentacija-qmhvylovy-jaromantykaq

Прочитати  новелу

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=660

 

Скласти  письмову  характеристику  головних  герої  новели https://school-zno.com.ua/ukr-literatura/11-klas/mykola-hvylovyj/316-ja-romantyka-harakt-obraziv.html,

https://dovidka.biz.ua/ya-romantika-golovni-geroyi/

Л.Коваленко.

К: Видавничий  дім  «Освіта». Укр.літ.

Рівень  стандарту.

2019 р. (підручник).

 

8

Зарубіжна література

Наконечна В.С.

Сучасна література в юнацькому читанні.

Маркус Френк Зузак "Крадійка книжок"

ст. 185-188

1. Короткий зміст біографії письменника.
2. З'ясуйте значення понять "расизм" і "ксенофобія" .Як у романі М. Ф. Зузака " Крадійка книжок" втілено боротьбу з ними?

 

Зарубіжна
літ-ра 11кл.»
Грамота»

2019

О.Ніколенко

Л.Ковальова

Л.Юлдашева