РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 04.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Удосконалення техніки стрибка в довжину з розбігу.

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2. Спец вправи стрибуна.
3.Удосконалення техніки стрибка в довжину з розбігу.

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Переглянути відео.

3. Надіслати відео виконання вправ на ел.пошту.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=M0xzmTMQw_4

 

2

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Розділ 6 "Повсякденне життя і культура в другій пол.ХХ-на поч. ХХІ ст."

ПРАКТИЧНА РОБОТА

«Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільство: тяглість та зміни.»

-

Завдання: написати ессе на одну із запропонованих тем.

1) Які регіони світу досягнуть найвищого рівня розвитку економіки та якості життя людей?
2) Якими будуть основні досягнення людства в інформаційних
технологіях і в освоєнні космосу?
3) Чи зміниться сама людина фізично?
4) Чи зміняться моральні цінності людини і людського суспільства? Якими вони будуть?
5) Які глобальні проблеми людства будуть подолані, і перед якими
новими глобальними проблемами постане людство майбутнього?
6) Якою буде Українська держава та її роль і місце у світі?

Підручник

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

 

 

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія гро-мадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Як започа-ткувати  влас-ну справу

1)Бізнес-план

2)Власна під-приємницька ді-яльність

 

 

Опрацювати матеріали Інтернет ресурсів :

https://homebiznes.in.ua/biznes-plan-chym-vin-vazhlyvyj-ta-yak-joho-sklasty/

https://lemarbet.com/ua/biznes-v-ukraine/64-biznes-idei-2016-goda/

Скласти зразок бізнес-плану.

 

 Васильків І.Д.

Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018 р.

4

Укр. мова

Семенюк І.О.

Мовна  стійкість  як  ключова  риса національно-мовної  особистості

Поняття  мовної  стійкості. Джерела, що  живлять  мовну  стійкість

 

 

Параграфи

1-4, ст.4-22, опорний  конспект  за  планом:

1.Мовна  стійкість.

2.Практична  риторика.

3.Риторичні  фігури.

4.Підготовка  та  виголошення  промови.

Параграфи  1-4,  ст.4-22

виконати  письмово

впр. 29 (завдання 1-7)

О.Заболотний.

Укр.мова. 11  клас, Київ «Генеза»

2019

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-movna-stijkist-ak-klucova-risa-nacionalnomovnoi-osobistosti-172514.html

5

Захист Вітчизни

Савін О.В.

Тактична підготовка

Дії солдата у складі бойових груп.

Склад бойової групи (малі тактичні групи до 8 чол.)

1.Прочитати параграф.

2. Скласти опорний конспект.

2.Відповісти на питання в зошит.

 

Використовувати інтернет-ресурси,

Google Classroom ,

електронний підручник

Захист Вітчизни, Тернопіль,

Астон 2019, §7,стор.43

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Робота в СУБД. Створення запитів

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-access-5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b

 

 

 

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання:

1.      Що таке запит ?

2.      Назвіть основні операції, які користувач може здійснювати за допомогою запита.

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації.

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

1.Водне середовище існу-вання.

2.Екологічні групи гідро-біонтів.

1.Виконати письмово са-мостійну роботу з ілю-страцією.Адаптованість гідробіонтів до середо-вища існування.

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Способи установки і закріплення заготовок і фрез

Пристосування для закріплення заготовок складної форми на фрезерних верстатах

Конструкції затистких пристороїв для закріплення заготовок складної форми на фрезерних верстатах.

Законспектувати с.346-348

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.346-348