РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 08.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Онацька І.В.

Хімічний зв’язок і будова речовини

Йонний хімічний  зв’язок.

Поняття йонний хімічний  зв’язок.

Прочитати 2 питання параграфа і виконати завдання 1,2,3

§ 5 ст.29.

Підручник

Хімія 11 кл.  О.Г.Ярошенко

2

Допуски та технічні вимірювання

Безпальченко Н.Є.

Допуски і посадки різьбових з’єднань

Схеми розташування полів допусків метричної різьби

Схеми розташування полів допусків метричної різьби

Законспектувати

§7.2с.213-215,

 

Допуски, посадки та технічні вимірювання Набродов В.З

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/

§7.2с.212-213

3

Допуски та технічні вимірювання

Безпальченко Н.Є.

Допуски і посадки різьбових з’єднань

Утворення і позначення посадок різьб

Утворення і позначення посадок різьб

Законспектувати

§7.2с.213-215

 

Допуски, посадки та технічні вимірювання Набродов В.З

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/

§7.2с.212-213

4

Географія

Онацька І.В.

Поняття глобальна економіка.

Поняття «глобальна економіка».

1.Поняття «глобальна економіка».

Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг.

2.Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва.

3.Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки.  Глобальні ланцюги доданої вартості.

1.Дати письмово відповіді на запитання  до розділу під заголов-ком  «Знаю і вмію об-грунтувати» § 22 ст.139

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг Інтернетресурс

5

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Метод безпосереднього ділення для фрезерування багатогранників

Дільльні пристрої, їх призначення, будова.

Дільльні пристрої, їх призначення, будова.

Законспектувати с.385-386

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.385-386

6

Захист Вітчизни

Савін О.В.

Тактична підготовка

Дії солдата у складі бойових груп.

Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі

1.Прочитати параграф.

2. Скласти опорний конспект.

2.Відповісти на питання в зошит.

 

Використовувати інтернет-ресурси,

Google Classroom ,

електронний підручник

Захист Вітчизни, Тернопіль,

Астон 2019, §7,стор.43

7

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Метод безпосереднього ділення для фрезерування багатогранників

Метод безпосереднього ділення для фрезерування багатогранників

1.Методи фрезерування багатогранників

2. метод безпосереднього поділу

3. Метод простого поділу

Законспектувати с.386-387

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах,2005

с.386-387

8