РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 18.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Повторення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2. Спец вправи стрибуна.
3.Повторення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Переглянути відео.

3. Створити відео виконання розминки вдома та надіслати  на ел.пошту.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4

 

2

Укр. мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Контрольна  робота  (есе)

 

Скласти  план (усно)

Написати есе на  тему: «Що  потрібно  робити, щоб  здійснилась  мрія?» (письмово)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ese-yak-zhanr-vilnih-lyudey-72846.html

https://200baliv.org/pages/yak_pisati_tvir-rozdum_zno_na_maksimalnu_kilkist_baliv

Інтернет - ресурси

https://zno.if.ua/?p=985, https://historyschool.ucoz.ru/load/cikavo/jak_pisati_ese_pam_jatka_uchnju/5-1-0-15

https://vseosvita.ua/library/kontrolne-ese-10-klas-91092.html

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Взаємодія гро-мадян і держа-ви в досягне-нні суспільно-го добробуту

Тематичне оцінювання

Тести

 

 

Виконати завдання , обрати правильні відповіді.

 

Васильків І.Д.

Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018 р.

4

Укр. мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Прислівник. Ступені  порівняння.

https://zno.if.ua/?p=3988

Параграф 7, ст.33-36 записати  в  зошити  таблицю  на  ст. 34  про  ступені  порівняння.

Впр. 58,63

Параграф 7, ст.33-36

Впр. 66 (виконати  письмово тестові  завдання)

О.Заболотний.  Укр.мова, 11 клас, Київ, «Генеза» 2019

https://sites.google.com/site/prislivnik/stupeni-porivnanna-prislivnikiv

5

Захист Вітчизни

Савін О.В.

Тактична підготовка

Дії солдата у складі бойових груп.

Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі

1.Прочитати параграф.

2. Скласти опорний конспект.

2.Відповісти на питання в зошит.

 

Використовувати інтернет-ресурси,

Google Classroom ,

електронний підручник

Захист Вітчизни, Тернопіль,

Астон 2019, §7,стор.45

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Робота в СУБД. Створення звітів.

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-408e92a8-11a4-418d-a378-7f1d99c25304

 

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання :

1.                  Які існують способи створення звітів ?

2.                  Як створити звіт за допомогою майстра?

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації.

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

1. НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. 2.Аеробіонти.

1.Виконати письмово завдання для самокон-тролю § 10 ст. 37

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Фрезерування за допомогою ділильної головки

Вправа: Розрахунок методу простого поділу за допомогою ділильної головки.

Виконати  Розрахунок методу простого поділу за допомогою ділильної головки.

Повторити с. 385-386 (див. Google Клас).

Підручник

Стискін Г.М, Ревнівцев В.П, Томашенко В.В, Берізко М,М. Технологія механічної обробки на металообробних

верстатах,2005

с. 385-386