РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 30.04.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Історія України

Кузнецова Н.В.

Україна в умовах десталінізації

(1953-1964рр.)

Внутрішньополітична ситуація. ХХ з’їзд КПРС. Десталінізація

1.Внутрішньополітичне становище в Україні після смерті Сталіна.

2. Входження кримської області до складу УРСР.

3.Перші перетворення в соціально-економічній сфері.

4. Протести українців, ув’язнених в радянських концтаборах.

5. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації

1. Скласти опорний конспект.

2.Заповнити таблицю  письмово в зошити(завдання №12 ст.51)

3. Дати визначення понять:

-десталінізація;

-амністія;

-реабілітація.

Підручник §6-7 до ст.53.

https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

Опорний конспект

https://drive.google.com/file/d/1zQTHPFNOyynmZxN3BNFzGAazzxrs5HlC/view?usp=drive_web&authuser=0

Тести

https://naurok.com.ua/test/start/2014

Флеш-карти

https://naurok.com.ua/test/vnutrishnopolitichne-stanovische-ursr-destalinizaciya-2014/flashcard

відео

https://www.youtube.com/watch?v=odcIbyc91Uo

2

Історія України

Кузнецова Н.В.

Україна в умовах десталінізації

(1953-1964рр.)

Реабілітація жертв політичних репресій. Ліквілація ГУТАБу.

1. Розгортання десталінізації в Україні.

2.Зміни в керівництві УРСР. Відставка Хрущова.

1. Скласти опорний конспект.

2.Заповнити таблицю  письмово в зошити (завдання №11 ст.57)

3. Дати визначення понять:

-«культ особи»

Підручник §7ст.53-56


https://pick.net.ua/uk/11-class/2708-istoriia-ukrainy

 

Тести

https://naurok.com.ua/test/start/85231

Флеш-картки

https://naurok.com.ua/test/28-ukra-na-v-umovah-destalinizaci-1953-1964rr-85231/flashcard

відео

https://www.youtube.com/watch?v=S7w_tuePeeo

Терміни ЗНО

https://www.memrise.com/course/1333852/termini-zno-istoriia-2019/28/

3

Технології

Петченко Л.В.

Презентація та оцінка результатів практичної діяльності

Види рефератів

-

Запишіть в зошит:

1.   Види рефератів.

2.   Структуру і ознаку реферату.

3.   Проблематику реферату

https://subject.com.ua/textbook/technology/10klas/17.html

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

 

4

Технології

Петченко Л.В.

Презентація та оцінка результатів практичної діяльності

Основні етапи створення реферату з використанням Інтернет ресурсів

-

Розробіть реферат з теми проекту

«Інкрустація дерева»

https://subject.com.ua/textbook/technology/10klas/17.html

 

5

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Повторення техніки стрибка в довжину з розбігу.

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2Спец вправи бігуна.
3.Повторення техніки стрибка в довжину з розбігу.

1. Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Виконати вправи на розвиток швидкості.

3.Переглянути відео.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=M0xzmTMQw_4

 

6

Захист Вітчизни

Савін О.В.

Тактична підготовка

Дії солдата у складі бойових груп.

Склад бойової групи (малі тактичні групи до 8 чол.)

1.Прочитати параграф.

2.Відповісти на питання в зошит.

 

Використовувати інтернет-ресурси,

Google Classroom ,

електронний підручник

Захист Вітчизни, Тернопіль,

Астон 2019, §6,стор.37

7

 

 

 

 

 

 

 

8