РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 25.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2. Спец вправи стрибуна.
3.Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Переглянути відео.

3. Створити презентацію 5-7 слайдів на тему «Легка атлетика»  та надіслати  на ел.пошту.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4

 

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Механічні коливання. Пружинний та математичний маятники

Стр 102

1)          Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §18, 21

2)          Розв’язати:  впр 17, №1

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Україна, Євро-па, світ

Вплив глоба-лізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину

1)Поняття інте-грації та глоба-лізації;

2)вплив глоба-лізаційних про-цесів

 

 

 

Опрацювати  матеріал параграфу № 44. Склас-ти  опорний конспект уроку. Наведіть приклади зовнішніх проявів глобалізації.

 

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018 р.

4

Укр. мова

Семенюк І.О.

Морфологічна  норма

Контрольне   есе «Досягнення  людини»

 

Параграф 17,

ст. 79-80.

Впр. 178, 179 (усно). Впр.180  (письмово)

Написати   есе «Досягнення  людини»

https://na5ku.com.ua/uk/kak-napisat-strukturu-esse/

https://binadelezha.wixsite.com/binadelezha/sho-take-ese-ta-yak-jogo-napisati

https://4vlada.com/rivne/28336

О.Заболотний.  Укр.мова, 11 клас, Київ, «Генеза» 2019

http://porogy.zp.ua/2013/09/6f6f5ac4ff73cfea4d76a7142dbd5920/

https://gdz4you.com/literatura/tvory/tvir-u-formati-zno-dosyagennya-zhyttyevogo-uspihu-21190/

5

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Перетворення енергії під час коливань

Характеристика коливань

1)   Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §19

2)   Розв’язати:  впр 16, №1

Інтернет мережа Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Використання SQL

https://support.office.com/uk-ua/article/sql-%D0%B2-access-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%96-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671

 

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання:

1.   Що таке SQL ?

2.   Яке призначення функції SELECT?

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд – Київ : Генеза, 2018.

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

1.Грунтове середовище існування.

2.Роль едафобіонтів у ґрунтоутворенні.

 

 

1.Виконати письмово са-мостійну роботу з ілю-страцією. Адаптованість едафобіонтів до грунто-вого середовища існування.ст.45

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Будова та принцип дії шліфувальних верстатів

Електрообладнання шліфувальних верстатів.

Електрообладнання шліфувальних верстатів

Законспектувати с. 226-228, див. Google classroom

Підручник  Схиртладзе А.Г,Новиков В.Ю. Станочнік широкого профиля

https://www.chipmaker.ru/files/file/4799/

с. 226-228