РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 28.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2. Спец вправи стрибуна.
3.Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Переглянути відео.

3. Написати реферат «Значення фізичної культури в житті людини»  та надіслати  на ел.пошту.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4

 

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Розв’язання  задач

Стр103

Розв’язати самостійно: Впр.17, №1-3

Інтернет мережа Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Україна, Європа, світ

Витоки та процес євро-пейської інтеграції

1)Європейський Союз;

2міграційні процеси

 

 

 

Опрацювати матеріали параграфу 47. Скласти опорний конспект уроку.

 

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стан-дарту, 2018 р.

4

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Кругле зовнішнє шліфування.

Закріплення шліфувальних кругів

Правила закріплення шліфувальних кругів.

Законспектувати с215-217.,див. Google classroom

Підручник  Схиртладзе А.Г,Новиков В.Ю. Станочнік широкого профиля

https://www.chipmaker.ru/files/file/4799/

с215-217

 

 

 

 

5

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Кругле зовнішнє шліфування.

Правка шліфувальних кругів

.1. Суть правки шліфувальних кругів

2.Способи правки кругів

Законспектувати с,224-226 див. Google classroom

Підручник  Схиртладзе А.Г,Новиков В.Ю. Станочнік широкого профиля

https://www.chipmaker.ru/files/file/4799/

с,224-226

6

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Україна, Європа, світ

 

 

 

 

Виклики сучасного світу

Глобальні проблеми людства

Опрацювати матеріал на стр.234. Записати основні глобальні проблеми людства.

 

 

 

 

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стан-дарту,

2018 р.

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8