РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 01.06.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2. Спец вправи стрибуна.
3.Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Переглянути відео.

3. Написати реферат «Значення фізичної культури в житті людини»  та надіслати  на ел.пошту.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4

 

2

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Симбіоз та його форми

1.У чому суть сучасних наукових уявлень про симбіоз?

2.Основні форми симбіозу.

1. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю»

ст. 49

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Україна, Європа, світ

Європейське і світове спів-робітництво

1)Рада Європи;

2)Східне парт-нерство і полі-тика сусідства;

3)Європейський вибір України

Опрацювати матеріал параграфу

№ 48. Виконайте практичне завдання на с.239.

Васильків І.Д.

Громадянська освіта, рівень стан-дарту, 2018 р.

4

Матеріалознавство

Безпальченко Н.Є.

Залізовуглецеві сплави

ЛПР№3Вивчення мікроструктури сталей і чавунів

1.       Мікроструктура сталей

2.       Мікроструктура чавунів

Законспектувати,виконати практичну частину роботи

(див. Google Клас), повторити с.36-38

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

с.36-38

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

5

Зарубіжна література

Наконечна В.С.

 

 

 

 

 

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Створення реляційної бази даних

Режими монопольного і колективного використання БД

https://drive.google.com/open?id=1zkcttu0hXWj_zNbHa6vsqVPe3CzKHYka

Скласти опорний конспект.

Відповісти на питання :

1.   Як відкрити базу даних в монопольному режимі?

2.   Що називають блокуванням ?

Навчальний посібник: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. "Організація баз даних у MS Access"

7

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Організм як середовище мешкання.

1.Організм як середовище мешкання.

2.Онтобіонти.

 

1. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю» § 14 ст. 52

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

8

Технологія верстатних робіт

Безпальченко Н.Є.

Кругле зовнішнє шліфування

Режими різання при круглому зовнішньому шліфуванні

Режими різання при круглому зовнішньому шліфуванні

Законспектувати с.211, див. Google classroom

Підручник  Схиртладзе А.Г,Новиков В.Ю. Станочнік широкого профиля

https://www.chipmaker.ru/files/file/4799/

с. 211