РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 05.06.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Онацька І.В.

Хімічний зв’язок і будова речовини

Навчальний проект

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

Навчальний проект

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

Написати реферат або доповідь по даній темі.

Підручник

Хімія 11 кл.  О.Г.Ярошенко

Інтернетресурс

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Розв’язання задач

Самостійна робота

Ознайомтесь з прикладами розв’язання задач за посиланням www.youtube.com/watch?v=N9hcC8nD77c

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

3

Географія

Онацька І.В.

Українська держава

Українська держава і територія держави України.

1.Українська держава і територія держави України.

2.Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське.

3.Політико-економічна оцінка державного кордону України.

4.Реформування адміністративно-територіального устрою України.

1.Прочитати параграф і дати письмові відповіді до розділу «Знаю і вмію обґрунтувати».

§ 27 ст.163

2. Виконати завдання розділу «Шукаю в інтер-неті». § 27 ст.163

Інтернетресурс

 

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг

4

Географія

Онацька І.В.

Населення України.

Кількість населення України. Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності.

1.Кількість населення України. Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності.

Особливості вікового і статевого складу населення України.

2.Міграційні процеси в Україні. Українці на світовому і регіональному ринку праці.

3.Демографічна політика в Україні.

Система розселення. Міські агломерації,  урба-нізація, субурбанізація і джентрифікація.  Особливості сільських населених  пунктів.

 

 

 

 

1.Прочитати параграф і дати письмові відповіді до розділу «Знаю і вмію обґрунтувати».

§ 28 ст.170

2. Виконати завдання розділу «Шукаю в інтер-неті». § 28 ст.170

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг

5

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна.

1.Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна.

 

Дати письмово відповіді на запитання 1-6 до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю»

§ 17ст. 63

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

6

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

1.Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

Дати письмово відповіді на запитання 6-12 до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю»

§ 17ст. 63

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

7

Зарубіжна література

Наконечна В.С.

Сучасна література в юнацькому читанні.

Маркус Френк Зузак "Крадійка книжок"

ст. 185-188

Короткий зміст біографії письменника 2. Як показано у творі погляд на фашистську Німеччину очима заляканих, напівголодних, зневірених людей? Яке значення має книга у їхньому житті?

 

8