РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 21 «Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія А1, А2); Водій автотранспортних засобів категорії «С»» (ІІ курс) на 26.10.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Українська мова

Зикова Т.Б.

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

Урок 2. Правила перенесення слів із рядка в рядок.

Повторення і закріплення знань

1.Прочитати підручник і відповісти усно на питання  с.134.

2.Прочитати підручник с.136

2. Виконати вправи 484, 485.

Українська мова (рівень стандарту) , 10 клас, Н.Б.Голуб,В.І.Новосьолова, 2018 рік

2

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.

1.Поняття про екологічно пластичні види.

2. Поняття про екологічно непластичні види.

3.Поняття про адаптивну радіацію.

1.Виконати самостійну роботу з таблицею: «Адаптивний потенціал». § 4 ст.17

2. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для само-контролю» § 4 ст. 17

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

3

Українська мова

Зикова Т.Б.

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

Урок 3. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

Повторення і закріплення знань

1.Прочитати с.123,124 підручника.

2. Письмово виконати вправи 444, 445, 446,447

Українська мова (рівень стандарту) , 10 клас, Н.Б.Голуб,В.І.Новосьолова, 2018 рік

4

Захист Вітчизни

Гавричков М.В

Основи цивільного захисту.

Надзвичайні ситуації природного, техногенного,воєнного і соціально-політичного характеру.

Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.

Письмово визначити ознаки надзвичайних ситуацій.

Підручник

«ЗахистВітчизни»

Тернопіль

Астон

2018

5

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Розв’язування розрахункових задач

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що тмстить певну частку домішок.

1.О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 13,

п.1,2,3.

 

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 13.

6

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

№ 11

Легка атлетика

ЗРВ. Спец. вправи бігуна.. Метання гранати. Човниковий біг.

Розвитоксили.

https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY

7

Фізика

Лозова Т.Ф.

Електродинаміка

1.      Аналіз контрольної робота №1. Електричний струм у металах. Залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

1.Аналіз контрольної роботи.

2.      Електричний струм у металах.

3.      Залежність питомого опору від температури.

4.      Надпровідність.

1. Вивчити §10, стор. 47.

Презентація «Електричний струм у металах».

Розв'язати: Вправа 9 (1) (стор.51).

Т.Засєкіна, підручник, «Фізика і астрономія», 11 клас, рівень стандарту

8

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Держави Північної Америки та Західної Європи

Роль США у міжнародних відносинах у другій половині ХХ- на початку ХХІ ст.

 

1. Зростання ролі сша після другої світової війни

2.Посилення внутрішньополітичної реакції. «маккартизм»

3.Зовнішня політика президента Ейзенхауера.

Доба дж. Кеннеді

5.Зовнішня політика адміністраці

Л. Джонсона

6.Зовнішня політика США

у1970-1990-х роках

7.Зростання ролі СШАв міжнароднихвідносинахпіслярозпаду СРСР у 1990-ті роки

8. Зовнішняполітика США на початку ххі ст.

9. Відносини США з Україною

1. Скласти опорний конспект

§ 9-(І.Щупак Всесвітня історія 11 клас. Оріон 2019)

(письмово в зошит)

2.Поясніть значення понять: (письмово в зошитах)

• 1. Маккартизм — ….

• 2. Імпічмент —

3. Вказати події -

11 вересня 2001 р. —

7 жовтня 2001 р. —

2017 р. —

4. Заповнити таблицю  Президенти США за поданим зразком:

 

Прези-дент, роки при владі

Партійна приналежність

Внутрішньо-політична

доктрина

Зовнішньополітична доктрина

Гаррі Трумен (1945-1953)

Демократ

«Справед-ливий курс»

«Стримування комунізму»

Дуайт Ейзенхауер (1953-1961)

?

?

?

?

?

?

?

5. Підготувати відповіді на запитання № 1-9на ст.72

Підручник

 

https://pidruchnyk.com.ua/444-vsesvtnya-storya-schupak-11-klas.html

 

Тести, презентація. Флеш-катрки. Відповідності

 

https://naurok.com.ua/test/ssha-u-1945---na-pochatku-hhi-st-574691.html