РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 31 «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» (ІІІ курс) на 21.10.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Газові розряди та їх застосування

Види розрядів Електропровідність газів

1)           Опрацювати теоретичний  матеріал та занотувати ОК за підручником §13

2)           Дати письмові відповіді на запитання на стр. 62

Т.М.ЗасєкінаД.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Електричний струм у вакуумі

§13, ст.59-61

Прочитати про електричний струм у вакуумі в електронному додатку за посиланням на ст.62

Т.М.ЗасєкінаД.О.Засєкін Фізика і астрономія 11 клас, 2019 р

3

Біологія

Онацька І.В.

Біологічні основи здо-рового способу життя.

Профілактика неінфекційних захворювань лю-дини.

1.Які причини захворювань людини.

2.Заходи профілактики неінфекційних захворювань людини.

1.Опрацювати опорний конспект,виділене записати в зошит.

2.Дати письмові відповіді на1-6 питання до завдання для самоконтролю § 29 ст.110

Інтернет ресурс

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

4

Культура молодого робітника

Романенко Р.М.

Тема №1 Етика і культура

Культура і характер

Зміст культури та характеру

Записати в зошит визначення що таке характер

Інтернет ресурс

5

Біологія

Онацька І.В.

Біологічні основи здо-рового способу життя.

Профілактика інфекційних захворювань лю-дини.

1.Механізми та шляхи зараження інфекційними хворобами.

2.Заходи профілактики інфекційних захворювань людини.

1.Записати в зошит опорний конспект.

2.Виконати самостійну роботу. Особливо небезпечні інфекції

§ 30 ст.113

Інтернет ресурс

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

 

6

Правила дорожнього руху

Романенко С.Л.

Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху

Урок№1 Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни, визначення.

Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху

Вивчити терміни та визначення ПДР

ПДР (розділ 1Загальні положення) М.І.Бандрівський,З.Д.Дерех Правила  та безпека дорожнього руху https://vodiy.ua/download/

7

Правила дорожнього руху

Романенко С.Л.

Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху

Урок№2 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі

Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі.

Вивчити обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі.

ПДР(розділ 2  обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів ) М.І.Бандрівський,З.Д.Дерех Правила  та безпека дорожнього руху https://vodiy.ua/download/

8