РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (ІІ курс) на 11.11.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЗПК

Вплив лицювання поверхонь

Визначити як впливає на експлуатацію поверхі лицювання

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

2

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

№12

Легка атлетика

 

ЗРВ. Спец. вправи бігуна. Метання гранати . Розвиток витривалості.

Виконати спеціальні бігові вправи.

https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc

3

Біологія

Онацька І.В.

Спадковість і мінливість.

Мутації та їхні властивості.

1.Мутації та їхні властивості.

2.Поняття про спонтанні мутації.

3. Біологічні антимутаційні механізми.

Опрацювати опорний конспект і дати письмо-ві відповіді на запитання.

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

4

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЗПК

Види розчинів для лицювання

Ознайомлення з усіма видами розчинів для лицювання

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

5

Матеріалознавство

Ганенко О.В.

Модуль ЗПК

Лабораторна робота:

1. Визначення розмірів і якості плиток за допомогою вимірювальних приладів та інструментів.

Освоєння навичок визначення розмірів і якості плиток за допомогою вимірювальних приладів та інструментів

Скласти конспект

Стр. 200-274

Карапузов Є.К., Сохо В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіти, 2005. – 495 с. : іл.

6

Географія

Онацька І.В.

Країни Америки.

Бразилія.

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з Бразилією.

1.Опрацювати опорний конспект,виділене записати в зошит.

2.Письмово відповісти на запитання.

3.Закінчити схему.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

7

Матеріалознавство

Ганенко О.В.

Модуль ЗПК

Лабораторна робота:

1. Визначеннярозмірів і якості плиток за допомогоювимірювальнихприладів та інструментів.

Освоєння навичок визначення розмірів і якості плиток за допомогою вимірювальних приладів та інструментів

Скласти конспект

Стр. 200-274

Карапузов Є.К., Сохо В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіти, 2005. – 495 с. : іл.

8