РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (ІІ курс) на 25.11.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1

Технологія підготовки основи під настилання підлоги традиційними методами

Вивчення технологій підготовки основи під настилання підлоги традиційними методами

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

2

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Гімнастика»

№ 18

Гімнастика

 

ЗРВ в русі, на місці. Виси та упори. Розвиток силових якостей.

Виконати підтягування на перекладині.

https://www.youtube.com/watch?v=XHMXrVkgyO0

3

Біологія

Онацька І.В.

Спадковість і мінливість.

Генетичний моніторинг в людських спільнотах

1.        Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

 

Дати письмово відповіді на запитання  до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю»

ст. 201

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

4

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1

Технологія підготовки основи під настилання підлоги з використанням сучасних технологій

Вивчення технологій підготовки основи під настилання підлоги з використанням сучасних технологій

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

5

Матеріалознавство

Ганенко О.В.

Модуль ЗПК

Склад розчину. Сухісуміші.

Вивчення складів розчину та сухих сумішей

Скласти конспект

Стр. 200-274

Карапузов Є.К., Сохо В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіти, 2005. – 495 с. : іл.

6

Географія

Онацька І.В.

Загальна характери-тика Африки.

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону.

1.Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. 2.Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. 3.Райони збройних конфліктів, проявів тероризму.

Опрацювати опорний конспект і заповнити таблицю.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

7

Матеріалознавство

Ганенко О.В.

Модуль ЗПК

Склад і види мастик.

Вивчення складів і видів мастик

Скласти конспект

Стр. 200-274

Карапузов Є.К., Сохо В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіти, 2005. – 495 с. : іл.

8